Nina Nordgaard

K

Enhetsleder Barne- og familieenheten i Asker kommune

Nina er utdannet sykepleier med videreutdannelse til helsesykepleier, og har lederutdanninger på masternivå. Hun har jobbet som leder i Asker kommune i 11 år, både som mellomleder og virksomhetsleder.

Barne- og familieenheten gir tjenester til gravide, barn, unge og deres familier. Enheten består av 180 ansatte fordelt på helse- og sosialtjenester, barnevernstiltak, spesialpedagogiske- og pedagogisketjenester. Målet er å gi tjenester til rett tid, på rett sted og så tidlig som mulig.

X