Ny funksjon for Budsjettspørsmål i Politikermodulen

25
juni, 2020
Vi har i juni samlet en rekke kommuner som har brukt Politiker-modulen til erfaringsutveksling. Det vil komme en rekke forbedringer i funksjonaliteten i oppdateringene i august og september med utgangspunkt i innspill fra gjennomgangen.
I oppdateringen i september planlegger vi en ny funksjonalitet for budsjettspørsmål. På møtet i juni fikk vi diskutert grundig gjennom planene for løsningen. Det var gledelig med stort engasjement for funksjonaliteten hos de deltagende kommunene. Mange bruker mye tid på å administrere budsjettspørsmål fra politikere. Og en digitalisering av dette kan både heve kvalitet, spare tid og skape bedre samhandling med politikken. Modulen vil ha en funksjonalitet hvor politikere kan stille spørsmål samt se andres spørsmål med svar. Disse vil også være tilgjengelig på web. Funksjonen vil også ha et grensesnitt hvor spørsmål kan fordeles til en eller flere for å utarbeide svar samt ha en godkjenningsfunksjon før svarende gjøres tilgjengelig for politikere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Vi merker stor interesse for klimabudsjettering i Framsikt, og vi er glade for å kunne bistå kommunene med dette viktige arbeidet, som samtidig er nytt for mange. I 2020 utarbeidet mer enn 20 kommuner klimabudsjett i Framsikt.

Varslinger i Framsikt

I februar i år ble første del av funksjonaliteten til varslinger klar i Framsikt Rapportering. Hensikten med varslingsfunksjonaliteten, er at brukere som har oppgaver og frister i Framsiktløsningen, skal få varslinger om dette på epost.

Share This
X