Det er veldig gledelig at alle pilotkommuner som var med oss i fjor har valgt å delta i den videre utviklingen av Framsikt Rapportering og Framsikt Virksomhetsplan i 2017. I tillegg har Asker, Røyken og Hurum kommune valgt å tiltre prosjektet som piloter sammen med Bamble kommune, og vi er dialog med flere andre som planlegger å slutte seg til prosjektet snarlig.

Steinkjer kommune er, som tidligere, første kommune ut på nye områder. De har nå i februar prøvd ut den nye månedsrapporteringsmodulen for å rapportere på økonomistatus og avviksprognose på februartall. De har også rapportert på sykefravær for alle tjenesteområder. Rapportene fra tjenesteenhetene har blitt automatisk sammenstilt i en samlet rapport fra rådmannen i Steinkjer til politikken. Det har vært en veldig positiv og lærerik gjennomkjøring og tilbakemeldingene fra Steinkjer og enhetsledere er veldig positive.

Bildet viser prognoseoversikt etter gjennomført rapportering.

Funksjonalitet videreutvikles fortløpende og allerede nå i mars skal Asker, Tromsø og Larvik kommune rapportere på februartall med modulen. Larvik skal lage full kvartalsrapport i april og de fleste andre pilotene skal bruke verktøyet både til rapportering og utarbeidelse av tertialrapport i mai. Da vil man også kunne rapportere på mål og resultat, økonomiplantiltak, investeringer, verbalvedtak og medarbeiderundersøkelser (10Faktor).

Framsikt har flere kommuner i sammenslåingsprosess, f.eks. skal Asker, Røyken og Hurum danne nye Asker kommune. Vi skal i løpet av året utvikle funksjonalitet slik at data fra de ulike kommunene automatisk konsolideres i den nye kommunen hvor også egne tiltak og planer kan legges inn. Det vil da være veldig enkelt å produsere skyggebudsjett for den nye felleskommunen samtidig med at hver kommune utarbeider sine normale økonomiplaner for egen kommune til eget kommunestyre.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X