Økonomiplanpubliseringer i september

30

September, 2021

Skrevet av Halvor Walla, Sven-Erik Antonsen og Anne Sigrid Hundere

September er første bølge med framlegg av forslag til økonomiplan til politisk behandling i norske kommuner. Så langt i september har noen av våre største kommune-kunder som Oslo, Bergen, Asker og Bærum publisert sine forslag. Men også andre kommuner som for eksempel Lier, har publisert sin økonomiplan for 2022-2025.

Det er selvsagt en viktig milepæl at store og nye kunder som Oslo og Bærum har publisert digitale økonomiplaner. Men det er også veldig spennende med alltid innovative Bergen som også i sin 5. publisering viser vei med bruk av ny og innovativ funksjonalitet, som de har vært med å utvikle. Vi håper mange finner inspirasjon i å se nærmere på disse digitale økonomiplanene.

Oslo

Byrådets budsjettforslag for 2022 og Økonomiplan for 2022-2025 (Sak1) er “vår” klart største økonomiplan målt i beløp. Med sin størrelse og kompleksitet så har de behov for mer detaljert dokumentasjon i form av tabeller. Dette er løst både med å kopiere tabell fra Excel inn i tekst samt med en omfattende bruk av dynamiske tabeller. Legg også merke til at Oslo har egen fargepallett og skrifttype «Oslo Sans». Det er laget støtte for begge deler i Framsikt. Dette er funksjonalitet som foreløpig parameter-settes «under panseret», men som gir grunnlag for på sikt å utvikle selvbetjening av fargepallett og skrifttype.

Bergen

Denne økonomiplanen er virkelig en inspirasjon i bruk av funksjonalitet for grafikk og interaktivitet. Legg merke til bruken av nøkkeltall og grafikk på hvert tjenesteområde – se dette eksemplet fra Skole. Se også kapittelet Disponering av budsjettrammen med linker fra samle-tabeller direkte til hvert enkelt tjenesteområde. Bergen har vært pådriver for utviklingen av dynamiske «pivottabeller» i tekstfelter. De har et svært godt eksempel på bruk av denne i samtaletabellen med tiltak i samme kapittel for Disponering av budsjettrammen. Bergen har også en svært solid implementering av den nye funksjonaliteten for gebyrliste med bruk av både gebyrtabeller og gebyrgrupper. I deres publisering finnes også bruk av funksjonaliteten for tilskuddslister. Årets klimabudsjett har en svært solid bruk av klimatiltak tabeller.

Asker

Fint illustrert handlingsprogram og økonomiplan hvor det er særlig bruk av satsningsområder fra Kommuneplanen og måltabeller med kobling til FN bærekraftsmål som er til inspirasjon.

Bærum

Bærum kommune er en av få kommuner som gir sin økonomiplan hoved overskriften «Kommuneplanens handlingsdel». Denne koblingen til kommuneplanen og fokus på handling er gjennomgående i deres økonomiplan. Bruk av mål og oppdrag er til inspirasjon for alle. Det er også solide klimabudsjett og gebyrlister. Bærum har også tatt i bruk funksjonaliteten for investeringsgrafer.

Andre kommuner

På listen over kommuner som har publisert budsjettforslag og økonomiplan digitalt er også Stange, Lier, Halden og Voss. Du finner alle publiserte økonomiplaner på vår hjemmeside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Publiseringer i oktober

I kommune-Norge publiseres det i disse dager framlegg av forslag til økonomiplanen til politisk behandling på løpende bånd. Det er gøy å se at kommuner som publiserer i Framsikt for første gang leverer solide produkter. Mange kommuner har også tatt i bruk den nye funksjonaliteten for gebyrlister og vi ser i år at stadig flere kommuner har utarbeidet klimabudsjett.

Ålesund kommunes handlings- og økonomiplan 2022-2025 på en skjerm

Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Halv jordklode sett fra verdensrommet
Share This
X