Hva vi gjør

Og hvordan vi gjør det

Bø i Vesterålen

Framsikt AS ble stiftet i 2014 og er et programvareselskap fra Bø i Vesterålen. Vi tilbyr nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.

Vår ambisjon er å utvikle løsninger som setter en ny standard for kommunale fagsystemer, og som er praktiske og brukervennlige. Dette innebærer å lage verktøy, som blir tatt i bruk av norske kommuner, og som de fortsetter å bruke fordi de opplever at de er nyttige.

Bedre ressursutnyttelse

Bakgrunnen for etableringen av Framsikt var; «Kan vi, med bruk av moderne teknologi og brukergrensesnitt, utvikle mer effektive løsninger for kommunal virksomhetsstyring, enn det som finnes på markedet (2014)?». Vi hadde en idé om at kommunene ønsket seg et mer helhetlig verktøy, et verktøy der lederne kunne utføre de aller fleste av arbeidsprosessene knyttet til styringsårshjulet.

Utviklet sammen med norske kommuner

Vårt utgangspunkt var at ved å kombinere fagkompetanse og teknologiske muligheter i skyen, kunne vi lage svært effektive verktøy for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. For oss i Framsikt var (og er) det derfor helt avgjørende at vi utarbeider våre produkter i tett samarbeid med norske kommuner. Vårt ønske er å hjelpe til bedre ressursutnyttelse, bedre beslutninger og større involvering i økonomiarbeidet.

I møte med våre kunder

Vi ønsker å være åpne og engasjerende i møte med våre kunder slik at de alltid kan føle seg ivaretatt.  Den viktigste kompetansen vi kan tilføre vårt arbeid, er den vi kan få ved å jobbe med dyktige kommuner, med ulik organisering og rammebetingelser.

Vi som står bak Framsikt har arbeidet med  digitale verktøy til kommuner i mange år og har til sammen et bredt kompetansefelt. Felles for oss alle er engasjementet for å jobbe med løsninger som gir kunden reell effekt i sin hverdag.

Våre verdier innebærer at vi skal være:

\

Medskapende

\

Ivrige

\

Hjelpsomme

\

Pålitelige

\

Åpne

\

.. og litt morsommere!

Våre verdier innebærer at vi skal være:

Medskapende

Ivrige

Hjelpsomme

Pålitelige

Åpne

.. og litt morsommere!

Vil du være med på laget?

Vi ønsker å bygge Framsikt-laget med en god blanding av erfarne og nyutdannede. Vi er på jakt etter deg som synes det er spennende med innovasjon og nyutvikling og som blir motivert av å skape gode kundeopplevelser og praktisk nytte.

Framsikt kan hjelpe dere også, fyll ut skjema:

Kontakt oss
X