Framsikt AS – Norge

Halvor Walla

Halvor Walla

Daglig leder og produktansvarlig

Telefon: 952 62 120
E-post: halvor@framsikt.no

Ansvarlig for produktspesifikasjon og planlegging av produktutviklingen. Er ved siden av daglig ledelse også involvert i salg og leveranse. Styremedlem i Framsikt.

Tidligere Unit4Agresso, Serve, Evry og Software Innovation. Styreleder i Gatsoft og styremedlem i Prokom Sem & Stenersen. Erfaring med produktledelse, produktutvikling, offshoring, innovasjon, bedriftsetablering, omstillinger, strategiprosesser, selskapsledelse, styrearbeid. Utdannet Handelsøkonom fra Handelshøyskolen BI samt har gjennomført Solstrand programmet (AFF).

Jo Inge Bræin

Jo Inge Bræin

Assisterende daglig leder og salgsansvarlig

Telefon: 480 17 767
E-post: joinge@framsikt.no

Ansvarlig for salg og forretningsutvikling. Er også involvert i øvrig ledelse, brukerstøtte og leveranser. Styremedlem i Framsikt.

Tidligere Visma Unique, Ikomm, Lillehammer og Sørum kommune. Erfaring med Salgsledelse, Solution Selling, IT-Strategi, IT-Infrastruktur, Prosjektledelse, Rådgiving, foredragsvirksomhet og ERP.

 

Åsa Elvik

Åsa Elvik

Support- og leveranseansvarlig

Telefon: 926 45 098
E-post: asa@framsikt.no

Ansvarlig for support og leveranse.

Tidligere rådmann, fylkestingsrepresentant, stortingsrepresentant, statssekretær, næringskonsulent og selvstendig næringsdrivende. Har en master i ledelse. Har gått sjefskurset på Forsvarets Høgskole.

Morten Bigseth

Morten Bigseth

Salgsrådgiver

Telefon: 917 56 940
E-post: morten@framsikt.no

Arbeider med salg og rådgivning.

Tidligere Visma Unique, Møre Datasystemer, Evry, Acos, Telenor, Vital og Fjell kommune. Bred erfaring fra IT-bransjen innen ulike fagområder mot kommunal sektor, med løsningssalg, rådgivning, prosjektledelse, tjenesteutvikling og opplæring.

Eyvind Wang

Eyvind Wang

Seniorrådgiver kundesuksess

Telefon: 952 62 121
E-post: eyvind@framsikt.no

Arbeider med salg, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere Evry, Serve og Deloitte Consulting. Erfaring med implementering av erp-systemer i privat og offentlig sektor, siste 15 år primært med kommuner. Utdannet Siviløkonom fra BI.

Jannie Engen

Jannie Engen

Markedsansvarlig

Telefon: 974 69 539
E-post: jannie@framsikt.no

Ansvarlig for markedsføring. Arbeider også med brukerstøtte og kundeoppfølging.

Erfaring med markedsføring, sosiale medier, prosjektarbeid og fotografering. Bachelor i økonomi og administrasjon, profilering markedsføring fra Universitetet i Tromsø.

Kanutte Seiring

Kanutte Seiring

Markedsfører

Telefon: 974 24 366
E-post: kanutte@framsikt.no

Arbeider med markedsføring, support og kundeoppfølging.

Har en bachelor i økonomi og ledelse, og en Master of Science in Business med fordyping i International business and marketing, begge fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet.

 

Marianne Thorstensen

Marianne Thorstensen

Seniorrådgiver

Telefon: 982 46 290
E-post: marianne@framsikt.no

Arbeider med produktutvikling, systemforvaltning, salg, rådgivning og kundeoppfølging. Er også aktiv som kursholder.

Tidligere Høgskolen i Oslo, Drammen kommune, Serve, Evry, Deloitte og Helsedirektoratet. Erfaring med Økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser i stat og kommune. Utdannet Siviløkonom fra NHH.

Jo Audun Øverby

Jo Audun Øverby

Seniorrådgiver

Telefon: 950 89 310
E-post: joaudun@framsikt.no

Prosjektleder for Kommunale planer. Arbeider med rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere rådmann i Øystre Slidre kommune og økonomisjef, kommunalsjef og assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune. Lang erfaring med kommunal ledelse på rådmannsnivå og økonomistyring. Utdannet økonom på masternivå fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Sven-Erik Antonsen

Sven-Erik Antonsen

Seniorrådgiver

Telefon: 468 07 044
E-post: sven-erik@framsikt.no

Arbeider med produktutvikling, brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere konsernbudsjettsjef i Oslo kommune og konsulent i E&Y og BDO AS. Har lang erfaring med planlegging, budsjettering, økonomistyring og organisasjonsutvikling i kommunal sektor. Utdannet kommunalkandidat med spesialisering i kommunal økonomistyring fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Henrik Westlie Moen

Henrik Westlie Moen

Seniorrådgiver

Telefon: 917 01 520
E-post: henrik@framsikt.no

Ansvar for tilrettelegging for nye kunder med oppsett, opplasting av data, datakontroll samt støtte av prosjekter. Arbeider også med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere Drammen kommune, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Skattedirektoratet. Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser i stat og kommune. Utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Agder.

Kathrine Melheim

Kathrine Melheim

Seniorrådgiver

Telefon: 952 60 824
E-post: kathrine@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere Seniorrådgiver i Price Waterhouse Coopers og Sande og Holmestrand kommune. Lang erfaring med analyser, økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser i kommuner. Utdannet kommunalkandidat med spesialisering i kommunal økonomistyring fra NKSH.

Elin Fejerskov

Elin Fejerskov

Seniorrådgiver

Telefon: 995 17 508
E-post: elin@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere rådgiver og regnskapssjef i Asker kommune. Lang erfaring med kommuneregnskap, analyser, økonomi og virksomhetsstyringsprosesser i kommune. Utdannet diplomøkonom fra Trondheim økonomiske høgskole.

Olav Borud

Olav Borud

Seniorrådgiver

Telefon: 917 12 135
E-post: olav@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere Skyss, Aurskog-Høland kommune og Tellit Consulting. Erfaring med analyse, økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser i kommuner. Utdannet Siviløkonom fra NHH.

Sissel Marie Linge Ringstrøm

Sissel Marie Linge Ringstrøm

Seniorrådgiver

Telefon: 416 09 267
E-post: sissel@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere økonomirådgiver i Drammen kommune, og benchmarker for Leger uten Grenser. Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser. Utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

Ruth Iren Olsen

Ruth Iren Olsen

Seniorrådgiver

Telefon: 924 12 778
E-post: ruth@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring

Har lang erfaring med analyser, økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser. Tidligere økonomirådgiver i Asker kommune. Er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Walter Tjønndal

Walter Tjønndal

Seniorrådgiver

Telefon: 995 35 531
E-post: walter@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Har jobbet med kommuneøkonomi i mange år, både i kommuner, fylkeskommune og hos Fylkesmannen. Utdannet fiskeriøkonom.

 

Ole Grinde

Ole Grinde

Seniorrådgiver

Telefon: 954 15 320
E-post: ole@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere økonomisjef og regnskapssjef i Horten kommune samt rådgiver i PwC. Lang erfaring med kommuneregnskap, analyser, økonomi og virksomhetsstyringsprosesser i kommune. Utdannet diplomøkonom fra Trondheim økonomiske høgskole.

Pål H. Vorkinn

Pål H. Vorkinn

Seniorrådgiver

Telefon: 416 84 431
E-post: pal@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere controller i Gausdal kommune og Lillehammer kommune. Lang erfaring med analyser, økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser i kommuner. Har bachelor innen helsefag fra Høgskolen i Innlandet, og teknisk utdannelse fra Hedmark distriktshøgskole.

 

Bjørg Solvor Oterholt

Bjørg Solvor Oterholt

Seniorrådgiver

Telefon: 456 07 608
E-post: bjorg@framsikt.no

Arbeider med brukerstøtte, kundeprosjekter og rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere rådgiver og fagansvarlig for økonomistyring i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Erfaring med blant annet økonomisk analyse, budsjett og prosjektledelse fra fylkeskommunal sektor. Har også erfaring fra skatt og statlig økonomistyring. Er utdannet innen økonomi, skatt, kommuneregnskap og ledelse.

Marianne Nikoma Haugen

Marianne Nikoma Haugen

Fagansvarlig kundeopplæring

Telefon: 980 14 704
E-post: marianne.haugen@framsikt.no

Arbeider med opplæringstilbud, leveransemetodikk og kundereisen.

Tidligere rådgiver og teamleder i Helse Nord. Erfaring fra eiendoms, reiselivsbransjen og grunnskolen. Utdannet innenfor pedagogikk, organisasjonsendring, ledelse, prosessledelse og tjenestedesign.

Yngve Byrkjeland

Yngve Byrkjeland

Rådgiver

Telefon: 909 37 860
E-post: yngve@framsikt.no

Arbeider med kunderådgivning og prosjektbistand.

Er utdannet med Master of Science i Business Management fra Oxford Brookes University, og har tidligere studert økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. Fordypning i prosjektledelse og økonomi.

Eivind Brox

Eivind Brox

Rådgiver

Telefon: 957 53 634
E-post: eivind@framsikt.no

Arbeider med kundeprosjekter, support, prosjektbistand og produktutvikling.

Er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med hovedprofil i økonomisk styring.

Ingrid Lien

Ingrid Lien

Rådgiver

Telefon: 975 17 017
E-post: ingrid@framsikt.no

Arbeider med support av integrasjoner, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en bachelor i internasjonal business, og en master i økonomi og administrasjon med fordypning i innovasjon og forretningsutvikling, begge fra Copenhagen Business School.

Silje Engmo

Silje Engmo

Rådgiver

Telefon: 
E-post: silje@framsikt.no

Arbeider med support og produktutvikling.

Tidligere økonomisk rådgiver for Nordland Politidistrikt. Har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (Trondheim) med fordypning i bedriftsutvikling for SMB. Master of Science in Business fra Nord Universitet, med fordypning i innovasjon og entreprenørskap.

Anders Hanssen

Anders Hanssen

Rådgiver

Telefon: 468 04 384
E-post: anders@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en bachelor i økonomi og administrasjon, og en master i økonomi og administrasjon med fordypning i økonomisk analyse og bedriftsledelse, begge fra Universitetet i Tromsø.

Camilla Gilstad

Camilla Gilstad

Rådgiver

Telefon: 991 50 711
E-post: camilla@framsikt.no

Arbeider med kundeprosjekter, support, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en bachelor i helseledelse og helseøkonomi, og en Europeisk master i helseøkonomi og ledelse, begge fra Universitetet i Oslo.

Guro Eriksdatter Tradin

Guro Eriksdatter Tradin

Rådgiver

Telefon: 991 09 131
E-post: guro@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en bachelor i økonomi og jus fra Høyskolen i Vestlandet og master i økonomi og administrasjon/siviløkonom fra Handelshøyskolen i Tromsø.

Hannah Sire Kristoffersen Noste

Hannah Sire Kristoffersen Noste

Rådgiver

Telefon: 974 62 908
E-post: hannah@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Utdannet samfunnsøkonom med bachelor og mastergrad fra UiT – Norges Arktiske Universitet.

Øyvind Stavenes

Øyvind Stavenes

Utviklingsansvarlig

Telefon: 952 62 130
E-post: oyvind@framsikt.no

Ansvarlig for produktutvikling.

Tidligere Toll- og avgiftsdirektoratet, Serve og EVRY. Erfaring med ERP innføring og konsulenttjenester, produktledelse, produktutvikling og skytjenester. Utdannet Siviløkonom fra NHH.

Simon Pedersen

Simon Pedersen

Prosjektleder utvikling

Telefon: 959 44 326
E-post: simon@framsikt.no

Arbeider med produktutvikling.

Tidligere Nokas Cash Handling. Erfaring med design og utvikling av rapporteringsløsninger, økonomistyring og dataanalyse. Utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Cecilie Ness

Cecilie Ness

Prosjektleder produkt

Telefon: 970 68 992
E-post: cecilie@framsikt.no

Arbeider med produktutvikling og produktstrategi.

Har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen. Er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med hovedprofil i økonomisk styring.

Mariel Sagbakk

Mariel Sagbakk

Prosjektleder utvikling

Telefon: 984 49 285
E-post: mariel@framsikt.no

Arbeider med produktutvikling.

Er utdannet med bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI (Trondheim) med fordypning økonomistyring og investeringsanalyse. Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen med hovedprofil i økonomistyring.

Magnus Isaksen

Magnus Isaksen

Test- og kvalitetsansvarlig

Telefon: 958 46 841
E-post: magnus@framsikt.no

Ansvarlig for testledelse og kvalitetsarbeid knyttet til system og rutiner.

Tidligere tester og testleder i fintech-bransjen. Erfaring med etablering og gjennomførelse av kvalitetsarbeid gjennom hele utviklingsprosessen. Utdannelse innen økonomi og IT-ledelse.

Torgeir Haugen Tysse

Torgeir Haugen Tysse

Interaksjonsdesigner

Telefon: 901 06 626
E-post: torgeir@framsikt.no

Arbeider med utforming av brukerinteraksjon, grafisk design og oppfølging av systemutviklingen. Har også et særlig fagansvar for web-publiseringsfunksjonene.

Utdannet med master i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Har spesialisering innenfor disiplinene interaksjonsdesign og servicedesign. Har erfaring med tjenesteutvikling, prototyping og skjermbasert interaksjon.

Lisa Jørgensen

Lisa Jørgensen

Interaksjonsdesigner


E-post: lisa@framsikt.no

Arbeider med utforming av brukerinteraksjon og oppfølging av systemutviklingen.

Utdannet med master i interaksjonsdesign fra NTNU på Gjøvik. Har fordypning i menneskeorientert interaksjonsdesign.

Anne Sigrid Hundere

Anne Sigrid Hundere

Produkt- og kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 902 68 026
E-post: anne@framsikt.no

Arbeider med testing, dokumentasjon og kundehistorier.

Har en master i Statsvitenskap med spesialisering i offentlig politikk og administrasjon fra Universitetet i Oslo.

Torjus Børsheim

Torjus Børsheim

Produktrådgiver

Telefon:
E-post: torjus.borsheim@framsikt.no

Arbeider med dokumentasjon, testing og hjelpesenter.

Utdannet med master i Innovasjon og Næringsutvikling fra Høgskolen i Innlandet. Tidligere økonomikonsulent i Hamarøy kommune.

Regine Arnkværn

Regine Arnkværn

Supportansvarlig

Telefon: 977 02 150
E-post: regine@framsikt.no

Leder for supportarbeidet i Framsikt, jobber i tillegg med prosjektbistand og produktutvikling.

Har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Hult International Business School og en master i juss fra BPP University.

Nicolai Thu Skjærpe

Nicolai Thu Skjærpe

Trainee

Telefon: 913 23 406
E-post: nicolai@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Martin Skognes

Martin Skognes

Trainee

Telefon: 952 80 398
E-post: martin@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en mastergrad i Samfunnsøkonomi fra UiT – Norges Arktiske Universitet.

Morten Sanne

Morten Sanne

Trainee

Telefon: 478 15 953
E-post:
morten.sanne@framsikt.no

Arbeider med support, prosjektbistand og produktutvikling.

Har en mastergrad i Anvendt Finans fra Universitetet i Stavanger (UiS).

Marius Remen-Hansen

Marius Remen-Hansen

Teamleder Drift og Integrasjon

Telefon: 917 52 096
E-post: marius@framsikt.no

Inngår i selskapets Tech Board og jobber også med IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet. Ansvarlig for drift og integrasjoner.

Tidligere næringssjef i Sortland kommune og leder for forretningsutvikling og administrasjon i FDVhuset. Erfaring fra innovasjon og utvikling innen flere bransjer. Utdannet Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø.

Krister Klaussen

Krister Klaussen

Driftsansvarlig

Telefon: 922 78 750
E-post: krister@framsikt.no

Ansvarlig for teknisk drift og forvaltning av våre løsninger. Er også involvert i brukerstøtte.

Tidligere Abile og Sparebanken Vest. Erfaring med webutvikling, team ledelse, ALM-prosess, devops, arkitektur og Microsoft Enterprise miljøer. IT Utdannelse fra Høyskolen i Bergen.

Frode Olsen

Frode Olsen

Seniorrådgiver (IT)

Telefon: 411 03 382
E-post: frode@framsikt.no

Arbeider med drift- og systemforvaltning, databehandling og integrasjon opp mot andre økonomiløsninger.

Tidligere IT-konsulent for Star Information Systems (SIS) og systemutvikler for Helse Midt-Norge IT. Utdannet sivilingeniør fra høgskolen i Narvik.

Markus Radszuweit

Markus Radszuweit

Rådgiver (IT)

Telefon: 466 77 525
E-post: markus@framsikt.no

Arbeider med utvikling og drift av våre skybaserte løsninger.

Tidligere forsker i Weierstrass institutt for anvendt analysis og stochastikk, i Physikalisch Technische Bundesanstalt og App-utvikler hos Neuronut. Erfaring med utvikling av vitenskapelige programvarer og databehandling. Har doktorgrad i teoretisk fysikk og er utdannet Diplom Physiker fra Technische Universität Berlin.

Christoph Bouvier

Christoph Bouvier

IKT-konsulent

Telefon: 463 53 148
E-post: christoph@framsikt.no

Arbeider med drift av våre skybaserte løsninger.

Har jobbet med IT drift for Liberty Global/UPC blant annet i Østerrike og Sveits. Utdannet med Master of Science i telematikk fra Technische Universität Graz og master i IT jus & ledelse fra FH Joanneum. Lang erfaring med forskjellige teknologier fra IKT-bransjen blant annet databaser og drift av faktureringssystemer.

 

Magnus Borge-Moe

Magnus Borge-Moe

Trainee (IKT)

Telefon: 
E-post: magnus.moe@framsikt.no

 

Anne Martha Krey

Anne Martha Krey

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 906 98 847
E-post: annemartha@framsikt.no

Arbeider med regnskap, tilrettelegging for rapportering og annet administrativt arbeid.

Tidligere Accountor AS, Alfa Laval AS, Bø kommune, Vinjebruket As og Sjøbruk AS. Utdannet med økonomisk gymnas, skatterett og pedagogikk.

Framsikt Technologies Pvt Ltd – India

Address: WeWork c/o Framsikt Technologies Pvt Ltd
No. 78/9, Outer Ring Road,
Bellandur Village Varthur Hobli,
Bengaluru – 560 103
Phone: 91-80-67 34 7047

Rajesh Ethiraj

Rajesh Ethiraj

CTO og R&D leder

E-post: rajesh@framsikt.no

Leder vårt utviklingsteam i Bangalore og er ansvarlig for produktarkitektur og teknologi.

Tidligere arbeidet i Symphony Teleca, ActiveLabs og Honeywell. Mastergrad i Computer Science og mer enn 20års erfaring med programvareutvikling.

Avinash Kudpaje

Avinash Kudpaje

Kamaraju Venkatachianna

Kamaraju Venkatachianna

Shinoj Bhaskaran

Shinoj Bhaskaran

Kesavan Subramani

Kesavan Subramani

Nikhil Thakur

Nikhil Thakur

Arikumar Raij

Arikumar Raij

Ramachandra Naik

Ramachandra Naik

Paulraj Jagadessan

Paulraj Jagadessan

Vinod Ampalam

Vinod Ampalam

Venkataramana Kotipalle

Venkataramana Kotipalle

Pavitra Prabhu

Pavitra Prabhu

Subulakshmi Baskaran

Subulakshmi Baskaran

Ruchika Agarwal

Ruchika Agarwal

Nikita Mathur

Nikita Mathur

E-post: nikita@framsikt.no

 

Apoorva Polisiti

Apoorva Polisiti

Hemanth Kumar

Hemanth Kumar

Haritha Latchipatula

Haritha Latchipatula

Subhrajeet Ghosh

Subhrajeet Ghosh

Shalini Farkya

Shalini Farkya

Maria Pavithra

Maria Pavithra

E-post: maria@framsikt.no

 

Rahul Kumar

Rahul Kumar

E-post: rahul@framsikt.no

 

X