Hvordan kommer vi i gang med Framsikt?

Etter at avtale er signert, har vi et kort oppstartsmøte der vi avklarer ønsket oppstartstidspunkt og legger en plan sammen iht. deres årshjul. Innføring gjennomføres som en kombinasjon med opplæring hos dere med superbrukere/nøkkelpersonell og supplerende kortere opplæringsøkter over nett.  All opplæring skjer parallelt med at dere tar i bruk funksjonalitet og på deres data.

Prosjektinnføring

Gjennom vår etablerte prosjektmetode tilbyr vi en effektiv innføring med høy kvalitet.

 • Rask etablering av løsningen etter signering
 • Innføring av de ulike modulene i takt med kommunens årshjul
 • Opplæring på reelle data
 • Maler for oppsett av integrasjoner og innhenting av data
 • Sikker etablering av skytjenesten
 • Enkel tilgang til service og support via vårt Hjelpesenter innebygd løsningen

Vi henter data fra deres økonomi- og lønnssystem

Framsikt etablerer deres datagrunnlag på en enkel og rask måte, ved hjelp av filuttrekk fra økonomi- og lønnssystem. Alle relevante data vil på forhånd hentes inn og bearbeides slik at dere kjenner igjen datagrunnlaget.

Ved oppstart av moduler for økonomiplan, budsjett og rapportering vil vi hente inn grunndata via filuttrekk (Excel).

Eksempel ved oppstart vil være:

 • Kontoplan
 • Organisasjonshierarki med ansatte
 • Opprinnelig budsjett
 • Revidert budsjett
 • Regnskap for 2 siste år
 • Økonomiplantiltak som inngår i økonomiplanen
 • Investering og finansiering for økonomiplanperioden (og evt. fremtidige år)
 • Forskriftsskjema for å avstemme innlesingen

Dokumentasjon og hjelp innebygd

All dokumentasjon er fritt tilgjengelig via Hjelpesenteret i løsningen og i det felles «prosjektrommet» som etableres i prosjektfasen. I hjelpesenteret finnes også webinarer og videoer som kan benyttes til intern opplæring.

Dokumentasjonen er temabasert og tar utgangspunkt i arbeidsprosessene som løsningen støtter. I tillegg vil brukerne få ‘on-line-hjelp’ via hjelpetekst i løsningen.  Les mer om vår support her.

All dokumentasjon og hjelpetekst vedlikeholdes parallelt med release av endringer og nye moduler. Vi sender jevnlig ut invitasjoner til webinarer ved ny funksjonalitet og for å fokusere på arbeidsprosesser iht. kommunenes årshjul. Se oversikt over kommende webinarer her.

Vi er opptatt av at våre kunder får nytte av våre løsninger. Etter at man er ferdig med innføringsprosjektet tilbyr Framsikt i tillegg tjenesteabonnement  tilpasset hver kommunes behov. 

 

 

X