Har Framsikt integrasjon mot andre systemer?

Vår integrasjonsstrategi er å i størst mulig grad utveksle data med bruk av automatiserte integrasjoner via WebServices.  Dette gir stor verdi både for oss og kunde. Vår løsning er utviklet på moderne teknologi, og er tjenesteorientert.

ERP-systemer

Vi har i dag automatiserte integrasjoner via WebServices mot ERP systemene Visma og Agresso og vi går gjerne i dialog om integrasjoner mot andre ERP systemer. Disse er da avhengig av at kunden har tilgang på tilsvarende WebServicer hos leverandøren av ERP systemet.

Kommunikasjon med WebServices skjer over https og er tilgangsstyrt via ipadresse, samt brukernavn og passord. Integrasjonen er installert på en webserver i Azure hos Framsikt og krever ikke vedlikehold fra kunden annet enn å holde WebServicen vi snakker med tilgjengelig.

Andre fagsystemer?

Når det gjelder integrasjon mot andre løsninger er vi i dialog med både kunder og leverandører på flere områder, både fagsystem, kvalitetsystem og arkivsystem. Vi vil gjerne ha innspill fra flere kommuner på hvilke områder som vil gi verdi i virksomhetsstyringen.

 

 

Import og eksport av data

Framsiktløsningen har omfattende selvbetjeningsfunksjonalitet for import og eksport av data. Vi har lang erfaring fra over 70 kommuner med eksport og import av data som budsjett, lønnsuttrekk og regnskap via Excel med tilpassede maler for Visma og Agresso.

Det er etablert egne grensesnitt i løsningen for import av stillingsplan fra lønnssystemet og eksport av budsjett til økonomisystem. Spesifisering av tiltak og investeringer på økonomiplan f.eks kan enkelt leses inn av brukerne selv i Framsikt.

Framsiktløsningen har også mulighet for import av interne statistikkdata (Aktivitetsnøkkeltall) til bruk i Analyse, Økonomiplan og Rapportering.

X