Anvendelse av den nye modulen for Kommunale planer

24
juni, 2020
Utviklingen av den nye modulen for samfunnsplanlegging går for fullt. Nå er mange av pilotkommunene i gang med å bruke løsningen i sitt planarbeid. Vi har allerede bygd vesentlige deler av den funksjonaliteten som gjør at man kan arbeide med innholdet i planen. I månedsskiftet juni – juli kommer aller første versjon av det å publisere planer på web, da ser kommunene hvordan innholdet blir presentert. Videreutvikling av webpubliseringen er hovedfokuset i vårt arbeid med planmodulen i juli og august.

Mange av kommunene er i gang med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen. Gausdal, Steinkjer, Luster, Ålesund og Nesodden er alle kommuner som vil utarbeide samfunnsdelen i Framsikt.

Asker kommune vedtok ny samfunnsdel – for den nye kommunen – nå i juni og legger den inn i Framsikt. Da oppnår de at denne ligger her som en del av det samlede plansystemet. De har allerede koblet sammen målene i samfunnsdelen med mål i den neste økonomiplanen (2021 – 2024) og de kan enkelt hente mål fra samfunnsdelen direkte inn i nye temaplaner når de etter hvert skal utarbeide disse. Asker avholder nå i juni opplæring i bruk av planmodulen for ansatte som skal bruke denne til å utarbeide temaplaner. I alt har de 15 temaplaner som skal utarbeides i tiden framover.

Også Horten og Nordre Follo har startet arbeidet med å legge inn gjeldende samfunnsdel i Framsikt.

Mange av pilotkommunene har stor planaktivitet og lager temaplaner i Framsikt. Nordre Follo har ambisjon om å utarbeide i alt 16 temaplaner for den nye kommunen, i inneværende år. De starter med en klima- og energiplan i Framsikt. Nesodden vil utarbeide «Behovsplan for formålsbygg» i løsningen og Luster ny ruspolitisk handlingsplan.

Gausdal skal lage ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser vil vi utarbeide i Framsikt. Horten har akkurat vedtatt ny kommunedelplan for klima som de vil legge inn i løsningen.

Også gjeldende kommunedelplaner og temaplaner kan det være hensiktsmessig å registrere i planmodulen. Steinkjer er i gang med å legge inn sin klima- og miljøplan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X