Publiser oppdaterte tall med dynamiske tabeller

24

August, 2021

Skrevet av Halvor Walla

Før sommeren oppdaterte vi Framsikt med ny funksjonalitet for å lage dynamiske tabeller og utvidet mulighetene for å samhandle om å utarbeide styringsdokument. Dette er to viktige steg for å sikre at Framsikt som verktøy gjør det enkelt å arbeide effektivt sammen, og at dere alltid har mulighet for å hente ut og publisere oppdatert data.

Med dynamiske tabeller mener vi tabeller som henter innhold slik det er i øyeblikket i Framsikt, og eksporterer innholdet til Word eller web. Grunnoppsettet i tabellene styres ved hjelp av rapportmaler kommunen selv bygger som datakilde for de dynamiske tabellene. Superbruker lager altså maler for data-uttrekk, som videre kan settes inn i tekster som dynamiske tabeller.

Funksjonaliteten for dynamiske tabeller er, ifra oppdateringen i august, klar til bruk i dokumentene i Rapporteringsmodulen og Økonomiplanmodulen. Du kan hente data om rapport og driftstall, investeringstall, årsbudsjett og rapport på ønskede budsjettjusteringer på rapportering.

Dynamiske tabeller gir dere mulighet til å skreddersy egne tabeller med  tall. Eksempler på slike tabeller kan være rammer på gitte konti eller tiltakslister på ulike områder.

Vil du lese mer konkret om hvordan dynamiske tabeller fungerer, kan du ta en kikk på disse Hjelpesenterartiklene:

*Merk for å lese åpne lenkene må du være innlogget i Framsikt.

Funksjonaliteten for dynamiske tabeller vil bli utviklet videre basert på innspill fra kunder. Det planlegges blant annet mulighet for å vise grafer, interaktive pivot-tabeller og formel-kolonner på øvrige kolonner i datauttrekket.

 

Funksjonalitet for samskriving

Mange av dere er kanskje kjent med funksjonen for samskriving, som du finner i modulen for Kommunale planer, Politikermodulen og Utredningsmodulen? Etter de siste oppdateringene er funksjonaliteten også er å finne i Rapporteringsmodulen og Økonomiplanmodulen. Funksjonen for samskriving gjør at flere brukere samtidig kan skrive og redigere i en tekst.

Et annet ledd i arbeidet med å sikre god samordning i tekstarbeidet, er undermenyen «Mine tekster» i Økonomiplanmodulen, som gjør det enkelt å arbeide med tekst-kapitlene i økonomiplandokumentet. Superbruker knytter skrivearbeidet opp mot en dokumenteksportmal, og fordeler eierskap til ulike kapittel til andre brukere. Hvis du ikke er superbruker, vil du bare kunne bearbeide de kapitlene du blir invitert til å bidra til.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Publiseringer i oktober

I kommune-Norge publiseres det i disse dager framlegg av forslag til økonomiplanen til politisk behandling på løpende bånd. Det er gøy å se at kommuner som publiserer i Framsikt for første gang leverer solide produkter. Mange kommuner har også tatt i bruk den nye funksjonaliteten for gebyrlister og vi ser i år at stadig flere kommuner har utarbeidet klimabudsjett.

Ålesund kommunes handlings- og økonomiplan 2022-2025 på en skjerm

Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Halv jordklode sett fra verdensrommet
Share This
X