Randi Sandli

K

Økonomisjef i Asker kommune

Randi Sandli har vært økonomisjef i Asker kommune i 11 år, og skal videreføre sitt arbeid som økonomidirektør i nye Asker etter fusjonen mellom Hurum, Røyken og Asker. Før Randi kom til Asker var hun økonomisjef i Nedre Eiker kommune i 7 år.

Som økonomisjef i en stor kommune er det nødvendig å ha oversikt og kontroll over den økonomiske utviklingen, og tilrettelegge for god styring i hele organisasjonen. Randi er opptatt av at ledelsen og virksomhetene skal ha gode, enkle verktøy for styring og oppfølging av virksomheten, både når det gjelder økonomi og tjenester. Etablering av prosesser, rutiner og verktøy for virksomhetsstyring har derfor fått et stort fokus i organisasjon.  Dette er også noe av det Randi er spesielt opptatt av å videreutvikle i nye Asker.

X