Vi har benyttet våre nye effektivitetsindikatorer for kommunal tjenesteproduksjon, som er beregnet for 384 norske kommuner, til å rangere hvilke kommuner som har mest effektiv tjenesteproduksjon.

Beregningen er justert for utgiftsbehov og er gjort henholdsvis for områdene Pleie og omsorg, Barnehage, Grunnskole, Barnevern og Sosiale tjenester og som en total effektivitetsindikator. Du kan lese mer om beregningene av indikatorer for effektivitet i vårt Hjelpesenter.

Norges 10 mest effektive kommuner samlet er:Norges 10 mest effektive kommunene i KOSTRA-gruppe 13 er:Disse rangeringene, samt rangeringene innen ulike tjenesteområdene, kan du se nærmere på under menypunktet «Kommunal effektivitet» i Framsikt Analyse.Rangeringene er ny for året derfor vises ikke verdier for 2014 plasseringen. Verdiene bak rangeringene kan analyseres nærmere i Rapporteringsområdet «Administrasjon, styring og felles» i Analyse.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X