Referansegruppe

Våre verktøy er utviklet sammen med norske kommuner og NKK og for å gi en helhetlig prosesstøtte gjennom kommunenes årshjul for økonomiplanlegging og styring. Vårt utgangspunkt er at, ved å kombinere fagkompetanse og dagens teknologiske muligheter, kan vi lage svært effektive verktøy for kommunene.

For oss i Framsikt er det helt avgjørende å jobbe tett sammen med flinke kommuneøkonomer i produktutviklingen. Vi har derfor allerede fra starten av prosjektet, i 2014, etablert en referansegruppe hvor vi sammen skaper ny innsikt i hvordan de optimale arbeidsprosessene bør utformes, samt hvilken fleksibilitet en løsning må ha for å støtte ulike kommuners behov, organisering og vedtaksdelegering.

Referansegruppen består av økonomisjefer og økonomirådgivere fra kommunene Steinkjer, Vennesla, Drammen, Bergen, Tromsø, Larvik, Porsgrunn, Gjøvik, Ski, Asker, Hurum, Røyken, og Bamble. Referansegruppen er involvert både i behovskartlegging, diskusjon av skisser, vurdering av løsninger under utvikling samt evaluering før klargjøring til bruk i kommuner. Sentralt i arbeidsmetodikken er gjennomgang av prototyper til programvare oppimot ulike forutsetninger og preferanser på disse arbeidsprosessene i de enkelte kommunene.

X