1-2. desember arrangerte NKK konferansen Kommuneregnskap 2015. Her deltok tre av våre ansatte Marianne Thorstensen, Jo Inge Bræin og Jannie Hansen og her er deres reisebrev.

Vi var så heldig å kunne delta med stand på årets kommuneregnskapskonferanse. Konferansen ble i år arrangert på Quality hotell på Jessheim.

Jo Inge rigget stand kvelden før og tirsdag morgen var vi alle på plass. Det ble en innholdsrik dag med mange spennende foredrag og masse hyggelig besøk innom stand vår. Flere fikk muligheten til å høre mer om våre løsninger og se dem i praksis. Tilbakemeldingene var gode og vi på vår side fikk mange interessante innspill og idéer som vi kunne ta med oss tilbake.

På stand arrangerte vi en gjettekonkurranse i forhold til svarene på en faglig spørreundersøkelse vi hadde sendt ut i forkant av konferansen – «Hvordan gjennomfører norske kommuner prosessen for økonomiplan og årsbudsjett». Spørsmålet var som følger: Hvor mange prosent tror du at har svart at de?

  1. Legger frem KOSTRA-tall for politikerne som grunnlag for å gjøre politiske omprioriteringer eller innsparinger
  2. Bruker resultater fra KOSTRA til å sette mål i økonomiplanen

Svært mange gjettet at det var under 50% som la frem KOSTRA-tall for politikerne, men her hadde de for lite tro på kommunene – Riktig svar var faktisk 81%. Men til gjengjeld var det bare 35% som svarte at de brukte de samme KOSTRA-tallene til å sette mål i økonomiplan.

De to som gjettet nærmest og fikk premie – Lommeboken som lader mobilen– var Tone Kolsås, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Unni Skoglund, Akershus fylkeskommune. Vi gratulerer. Vi rakk også å få med oss flere av foredragene i løpet av dagen.

Knut Erik Lie ga oss nyheter og oppdateringer fra GKRS og Sticos kunne fortelle om regnskapsmessige utfordringer knyttet til kommunereformen.

Nina Teigen bød på en interessant «Kostra-time» og vi rakk også å få med oss «God finansiell rapportering i årsberetningen – hvor skal lista legges?» med Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør i KBN.  Tor Ole kunne fortelle om en tre doblet gjeldsutvikling det siste året og at over halvparten av kommunene har 50 % gjeldsvekst. Kravene til rapportering på gjeld øker, men bare halvparten av kommunene analysere nøkkeltallene. Kommunene selv mener de har god kompetanse på gjeld i administrasjon, mens kompetansen er dårligere blant politikerne. Gode analyser av viktige nøkkeltall og et språk som folk forstår er viktig dersom man skal redusere kompetansegapet.

Utover kvelden bød NKK på en god middag med underholdning av Vidar Johsen og Rita Eriksen. I løpet av kvelden ble Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2015 ble delt ut og vi gratulerer rådmannen i Hå kommune, Harald Berglie med prisen. 

Onsdag morgen våknet vi opp til en spennende dag. Marianne skulle nemlig holde foredrag om effektiv budsjettprosess og hun var tildelt hele tre timer. Foredraget bød til spennende dialog og diskusjon med gode innspill og tilbakemeldinger. Som en avslutning på konferansen fikk vi et motivasjonsforedrag av Kjetil Andre Aamodt om prestasjonskultur, team, ledelse og hvordan nå sitt potensiale.

Etter en påfølgende lunsj pakket vi sammen og reiste motiverte hjem med flere gode erfaringer, idéer og ikke minst nye bekjentskap.

Share This
X