Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endringer i regelverket for finans- og gjeldsforvaltningen i kommunene. Formålet med endringene er å få fram ansvaret som kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risiko som følger med kortsiktig gjeld.

Framsikt Analyse inneholder allerede indikatorer for omfang av sertifikatlån og kortsiktig gjeld. Fra KOSTRA-oppdateringen 31/5 vil analysemodulen også inneholde indikatorer for kortsiktig gjeld i % av brutto inntekt og kortsiktig gjeld i % av total gjeld. Til sammen vil disse indikatorene gjøre at man enkelt kan utarbeide en analyse av utviklingen i kommunens risikoprofil knyttet til kortsiktig gjeld både over tid og i forhold til andre kommuner.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X