Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endringer i regelverket for finans- og gjeldsforvaltningen i kommunene. Formålet med endringene er å få fram ansvaret som kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risiko som følger med kortsiktig gjeld.

Framsikt Analyse inneholder allerede indikatorer for omfang av sertifikatlån og kortsiktig gjeld. Fra KOSTRA-oppdateringen 31/5 vil analysemodulen også inneholde indikatorer for kortsiktig gjeld i % av brutto inntekt og kortsiktig gjeld i % av total gjeld. Til sammen vil disse indikatorene gjøre at man enkelt kan utarbeide en analyse av utviklingen i kommunens risikoprofil knyttet til kortsiktig gjeld både over tid og i forhold til andre kommuner.

Share This
X