Robert Mood

K

Senior rådgiver i Orator, Generalløytnant (p), president i Norges Røde Kors

Robert Mood overtok vervet som President i Norges Røde Kors høsten 2017. Han er en høyt dekorert General i Forsvaret og tidligere leder av mange internasjonale oppdrag for FN og NATO. I snart to år har han også vært tilknyttet Orator team as som seniorrådgiver med spisskompetanse innenfor «Lederskap og kriseledelse», «Endring og omstilling», «Etiske dilemmaer»

Med mange års ledererfaring som spenner fra drift og omstilling – via ubevæpnet opptreden i dramatiske omgivelser til kampsituasjoner, byr Robert på refleksjoner om grunnlaget for seier og suksess.

Robert er en etterspurt foredragsholder, overføringsverdiene er mange og han formidler sitt budskap med stor innsikt og intensitet.

X