Samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent

23

Juni, 2021

Skrevet av Halvor Walla

Framsikt og KS Konsulent har en felles driver i våre samfunnsoppdrag om å bistå i utviklingen av bedre prosesser for virksomhetsstyring i kommunesektoren. Vi har over tid hatt gjensidig glede av faglig dialog om sektorens utfordringer. 

Vi har gjennom våren snakket om hvordan vi kan forsterke dette samarbeidet og har blitt enige om å samarbeide på flere områder. 

Framsikt og KS Konsulent vil samarbeide faglig om konferanser og kurs, blant annet vil KS Konsulent medvirke på flere sesjoner på årets Brukerforum. De har også vært en sparringpartner i utvikling av årets program. På årets Brukerforum så er det innstiftet en ny fagpris hvor den kommunen med den beste helthetlige virksomhetsstyringen vil kåres. Da er det sammenhengen mellom kommuneplanen, økonomiplanen som kommuneplanens handlingsdel og årsrapporten som vurderes. KS Konsulent ved Håvard Moe vil være juryleder. 

Framsikt og KS Konsulent vil også i september 2021 gjennomføre felles rådgivermøter for faglig utvikling og diskusjon. Vi vil bla arbeide med utvikling av tjeneste- og rådgivningstilbud på disse områdene: 

  • Utvikling av langsiktige drifts- og investeringsanalyser (LDIP) 
  • Organisatorisk utvikling for utvikling av helhetlig virksomhetsstyring med fokus på hvordan ledelse og organisasjon best mulig kan følge opp gjennomføring av de mål, strategier og tiltak som vedtas i strategiske planer og kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen).

Vi ser fram til å kunne tilby webinarer og konkrete tjenester knyttet til disse områdene. Ta gjerne kontakt med oss eller KS Konsulent om dere har umiddelbare behov på disse områdene. 

Framsikt vil fortsatt samarbeide med BDO om leveranse av KOSTRA Analyser samt at fagprisen for årets beste Økonomiplan på Framsikt Brukerforum fortsatt vil deles ut av en jury ledet av Bjørn Brox fra Agenda Kaupang sammen med Asbjørn Pedersen fra NKKF. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Produksjonsindekser

Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man...

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk. Gjennom kommunale Klimabudsjett synliggjøres pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak og mål for reduksjon av klimautslipp. Vi i Framsikt ønsker derfor å legge til rette for å utarbeide budsjettet gjennom våre løsninger.

Share This
X