Samhandling om tekstarbeid i Framsikt

2
Juni, 2021
Skrevet av Halvor Walla
To viktige egenskaper ved Framsikt-verktøyet er muligheten til å samhandle om å utarbeide styringsdokumenter og at tabeller og grafer alltid er oppdatert med de siste endringene i budsjett-tallene når man publiserer eller eksporterer styringsdokumentet.
På begge disse områdene skjer det nå nye forbedringer som ytterligere vil forsterke dette.
Teksteditoren i Økonomiplan modulen er nå oppgradert til en ny versjon hvor flere brukere nå kan samskrive på samme tekst med samtidig visning, kommentar-mulighet, endringssporing og godkjenning av endringer. Dette er fra tidligere på plass i modulen for Kommunale planer, Politiker-modulen og Utredningsmodulen. Før sommerferien så også tekstfunksjonene i modulen for Rapportering oppdateres med det samme.

I oppdateringen til alle brukere av Framsikt 8.juni så kommer det en helt ny funksjon “Mine tekster” hvor alle brukere av Framsikt enkelt kan arbeide med tekst-kapitlene i Økonomiplan-dokumentet med en oversiktlig innholds visning tilsvarende den som er i Planer. Her kan Superbrukere knytte skrivearbeidet opp mot en ønsket dokumenteksport-mal og fordele eierskap ut til andre brukere for de ulike kapitlene i dokumentet. Eieren kan igjen invitere med et valgfritt antall andre brukere til å skrive på tekstene samt utarbeide en veiledningstekst til skrivearbeidet. Den enkelte bidragsyter får lett tilgang til sine tekstkapitler i en ryddig innholdsfortegnelse. I arbeidet med tekst har brukeren tilgang på de samme funksjonene som i andre tekstfelter inkludert samskriving, kommentar og endringssporing. Den nye funksjonen samskriver med superbruker sine evt endringer i tekst fra skjermbildet Dokumenteksport med full endringshistorikk.

Vi tror dette vil bidra til å forenkle arbeidet med å samhandle om utarbeidelse av tekstene i Handlings- og Økonomiplanen.

Det er i tillegg utviklet en helt ny mulighet for å bruke dynamiske objekter i tekster i Økonomiplan. Her kan alle brukere som skriver, med utgangspunkt i svært fleksibel maler for data-uttrekk som Superbruker lager, sette inn dynamiske tabeller i teksten. Når man gjør det velger man kolonneutvalg, overskrifter, kolonnebredder, filtrering, sortering og bruddsum til tabellen. Man kan ha flere dynamiske tabeller i samme tekst. Det kan være en oversikt over rammer på gitte konti eller tiltakslister på ulike områder. Her er det store muligheter for å skreddersy egne tabeller som alltid er oppdatert med siste budsjett-tall.

Dette er en ny funksjonalitet har store ambisjoner for framover. I løpet av de neste månedene så vil den utvides med dynamiske grafer, mulighet for egne kolonner (formel) og ikke minst flere datakilder som investeringer, månedsrapporter etc.

Informasjon og opplæring i disse nye funksjonene vil bli tilbudt via ressurser i vårt Hjelpesenter, i webinar både før og etter sommerferien samt i Systemansvarlig-samlingen 31.8 og 1.9.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X