Nå er det mulig å sammenligne egen kommune med de nye kommunene som oppstår i 2018 eller i 2020.

Framsikt Analyse er et dataverktøy for å sammenligne kommuner med hverandre når det gjelder finanser, tjenestekostnader og tjenestekvalitet. Basen inneholder alle Kostra-data og en del andre nøkkeltall fra blant annet Skoleporten og Folkehelseinstituttet. Nå er det også mulig å sammenligne seg med de nye kommunene som oppstår fra 2018 og 2020.

Framsikt har beregnet 350 nøkkeltall for de nye kommunene som er vedtatt opprettet. Dette er et utvalg mye brukte nøkkeltall fra Kostra. De nye kommunenes kostnadsnivå kan sammenlignes med andre kommuner. Du finner behovskorrigerte netto driftskostnader per tjeneste og samlet for kommunen. Du finner de vanligste nøkkeltallene for dekningsgrader og enhetskostnader i ulike tjenester, samt en del indikatorer for kvalitet.

De nye nøkkeltallene er beregnet på samme måte som Kostra beregner nøkkeltall for kommunegrupper. Det vil si at nøkkeltallene vektes med størrelsen på hver kommune. Teller og nevner summeres sammen før de deles med hverandre. På den måten gjenspeiler nøkkeltallene for «Nye Asker» at Asker er dobbelt så stor som de to andre kommunene i sammenslåingen til sammen (Røyken og Hurum).

Nøkkeltall for nye kommuner har vært etterspurt av kommuner som har startet å planlegge sammenslåingen. Disse kommunene skal blant annet lage felles økonomiplan. Noen skal allerede slås sammen fra 2018 og har allerede vedtatt sin første økonomiplan (Larvik, Holmestrand, Færder, Indre Fosen). Disse kommunene ønsker en klar status for effektivitet og kvalitet i sine tjenester. Med de nye indikatorene kan de sammenligne dagens kommuner med den nye kommunen. Nøkkeltallene kan brukes både til analyse av dagens situasjon og som historikk i målstyringstabeller i økonomiplanen.

For sammenslåingskommuner som lager økonomiplan i Framsikt, er det mulig å logge seg inn som den nye kommunen mot en tilleggsavgift.

Det er ikke alle nøkkeltall for nye kommuner som kan lages med korrekt vekting av hver kommune. SSB og andre instanser leverer ikke alltid grunnlagsdata for nøkkeltallene (teller og nevner). I slike tilfeller har ikke Framsikt Analyse nøkkeltall for nye kommuner. Det gjelder blant annet skoleresultater.

Stortinget har også vedtatt at 11 fylkeskommuner skal bli seks. Framsikt Analyse inneholder også data for fylkeskommuner. Framsikt jobber med å etableres tilsvarende modell for Fylkeskommunen, fram mot mars når Kostra-tallene for 2017 kommer.

Share This
X