Larvik kommune har høsten 2015 gjennomført en grundig KOSTRA Analyse hvor alle tjenesteområder har vært involvert i analysearbeidet. Se dokumentet her.

Analysen er publisert sammen med Handlingsplanen for 2016-2019. Etter erfaringene med Framsikt Analyse i egen organisasjon så uttalte Økonomisjef Paul Hellenes, til Fylkesmannen i Vestfold, om Framsikt Analyse;

«Dokumentet er utarbeidet i FRAMSIKT, et sky-verktøy som gjør alt det Fylkesmannens økonomimedarbeidere alltid har ønsket seg. FRAMSIKT gjør det svært enkelt å sette opp egne analyser og sammenligninger, basert på KOSTRA-tall, befolkningsstatistikk, kommunebarometeret og skole/helsestatistikk. For meg som økonomisjef er dette en svært god løsning. Som økonomirådgiver hos Fylkesmannen ville jeg raskt gjort dette til et av mine favoritthjelpemidler!»

Share This
X