Larvik kommune har høsten 2015 gjennomført en grundig KOSTRA Analyse hvor alle tjenesteområder har vært involvert i analysearbeidet. Se dokumentet her.

Analysen er publisert sammen med Handlingsplanen for 2016-2019. Etter erfaringene med Framsikt Analyse i egen organisasjon så uttalte Økonomisjef Paul Hellenes, til Fylkesmannen i Vestfold, om Framsikt Analyse;

«Dokumentet er utarbeidet i FRAMSIKT, et sky-verktøy som gjør alt det Fylkesmannens økonomimedarbeidere alltid har ønsket seg. FRAMSIKT gjør det svært enkelt å sette opp egne analyser og sammenligninger, basert på KOSTRA-tall, befolkningsstatistikk, kommunebarometeret og skole/helsestatistikk. For meg som økonomisjef er dette en svært god løsning. Som økonomirådgiver hos Fylkesmannen ville jeg raskt gjort dette til et av mine favoritthjelpemidler!»

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X