Framsikt deltok i forrige uke på konferansen Nordic Edge i Stavanger. Nordic Edge ønsker å sette Norge og Norden på kartet som ledende innen Smartby-teknologi. De markedsfører konferansen med «Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste arenaer for alle som er opptatt av teknologiske løsninger som gjør byer, områder, organisasjoner og bygg smartere».

Framsikt deltok på felles stand med Microsoft, og andre Microsoft partnere. Microsoft er en naturlig samarbeidspartner for oss, både fordi vi leverer våre løsninger på Microsoft sin Skyplattform Azure, og også fordi vi deler det samme fokuset i forhold til å utnytte de muligheter som ligger i digitalisering av kommunal sektor. Dette med å utnytte Microsoft sine løsninger for å lage innovative digitale tjenester var fellesnevner for de ulike leverandørene på Microsoft sin stand.

Microsoft skal hjelpe Stavanger å bli smartere

Det var over 2000 deltagere på konferansen, som både besto av foredrag fra over 80 foredragsholdere og utstillere fra over 100 ulike leverandører. Det var mye inspirasjon å hente fra ulike miljøer. Temaer som automatisering, digital markedsplass for kjøp og salg av data (Danmark) og spillifisering (gamification) som tiltak for å få folk til å spare strøm, er alle temaer som vi kan hente ideer fra for å gjøre våre løsninger enda mer nyttige og effektive for våre kunder.

Temaene både på utstillingen fra leverandører og foredragene var bygger rundt smart city begrepet Smart Cities & Communities, med underteamaene:

  • Smart Living
  • Citizen involvement
  • City Governance
  • eHealth and Care
  • Energy/Renewables
  • Mobility
  • Buildings and Infrastructure

Av eksempler fra kommuneverden var det et foredrag fra Vaxjø kommune i Sverige, som påberoper seg å være Europas grønneste by.Växjö som Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid. Ambitionen är att vara en grön plats som präglas av ett innovativt och brett miljöarbete, stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden.

De har laget en film og en sang de har kalt ”Allt är möjligt ” som forteller om hvorfor de kaller seg nettopp dette. Bærum kommune hadde et spennende foredrag om deres Smart City prosjekt, et samarbeid mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom felles prosjekter og samarbeid. Ideen er å begrense utslippene av klimagasser ved å utvikle nye teknologier, prosedyrer og organisatoriske tiltak for å etablere «grønne» løsninger. Samtidig ønsker man å fremme mer miljøvennlig og lønnsom næringsutvikling.

– Løsningene må være så attraktiv som mulig, slik at innbyggerne ønsker å bruke dem.

Prosjektet hadde mye spennende på gang, blant annet miljøvennlige løsninger på Fornebu med bysykkel og carpool (bildeling).

Av de totale antallet på 2000 deltagere var det ca. 150 som representerte kommuner. Konferansen har firedoblet seg siden i fjor, så det kan være grunn til å tro at konferansen blir enda viktigere for kommuner til neste år. Framsikt hadde en halvtimes foredrag i konferanseområdet hvor vi viste eksempler fra våre løsninger på Analyse, Økonomiplan og Budsjett, og spesielt fokus på dette med publisering av økonomiplanen på nett.

Det å få styrende dokumenter raskt ut i interaktive formater, er viktig for å stimulere deltagelse og involvering fra innbyggere i kommunene. Digitale interaktive løsninger for budsjett, handlingsplan, tertialrapporter m.m. vil også bli et viktig bidrag for å redusere papirmengden i kommunene. Disse tingene er noe vi i Framsikt gleder oss til å jobbe mer med i tiden som kommer og vi tar med oss inspirasjonen fra Nordic Edge.

Share This
X