Etter høstens arbeid med økonomiplan hos våre piloter, Steinkjer, Vennesla og Drammen, så har produktutviklingsarbeidet denne siste måneden hatt fokus på årsbudsjettmodulen. Kjernefunksjonaliteter i årsbudsjettmodulen er rammejusteringer, lønnsbudsjettering og detaljbudsjettering.

I Drammen har utvalgte pilotenheter gjort årets budsjettering i Framsikt. I Steinkjer og Vennesla har samtlige tjenesteenheter budsjettert i Framsikt.

Tilbakemeldingene fra pilotbrukere har vært veldig gode. De melder om store tidsbesparelser i budsjettarbeidet og en mye større sikkerhet for at lønnsbudsjettet har blitt riktig. Muligheten til å enkelt avstemme rammeendringene fra økonomiplanen har også falt i god jord. Som i all pilotutvikling har det vært behov for løpende feilretting og justeringer av funksjonalitet. Vi er veldig takknemlig for innsats og tålmodighet fra våre piloter. Sluttresultatet ser veldig bra ut. Bildet viser enhetsledere og økonomiavdeling under opplæring og prøve budsjettering i Vennesla kommune. I årsbudsjettmodulen har vi utviklet funksjoner for enkelt å endre rammen mellom tjenesteenheter (f.eks. etter bruk av ressursfordelingsmodell for skoler). I detaljbudsjettfunksjonen kan lederen avstemme ramme for hele eller deler av enheten samt enkelt budsjettere utgifter og inntekter, herunder periodisere. Lønnsbudsjetteringen gjøres i en egen funksjon hvor man gjør endringer i et oversiktlig stillingsark som er koblet mot lønnssystemet. Riktig periodisert budsjett for lønn, ferie, arbeidsgiveravgift og pensjon beregnes fortløpende og automatisk. Målsettingen om å erstatte stillingsark i Excel og å lage markedets mest brukervennlige lønnsbudsjettering ser ut til å være nådd.

I første del av januar så arbeides det med nødvendig funksjonalitet for å håndtere budsjettreguleringer underveis i året. For å høre mer om piloterfaringer og å se nærmere på budsjettverktøyet som er utviklet så er vårt åpne referansegruppemøte 12.januar i Oslo en fin anledning.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X