Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse

31

August, 2018

Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt.

Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot kommuner. Bjørn har gjort en stor innsats i kvalitetssikring og metodeutvikling i de innebygde analysene i Framsikt samt i utvikling av tjenesten Framsikt Økonomianalyse. Vi er svært glade for at vi kan fortsette samarbeidet i hans nye rolle. Agenda Kaupang vil benytte Framsikt i egen virksomhet, og vi vil fortsette å formidle Bjørn som konsulent til kunder som ønsker det. Bjørn vil blant annet være aktivt med på vårt brukerforum i desember. 

Sven-Erik kjenner KOSTRA fra innsiden, og har blant annet vært engasjert av Kommunaldepartementet i arbeidet med KOSTRA-veilederen for Administrasjon

Vi ønsker i det fortsatte arbeidet å kjøpe tid fra han til diskusjon av videreutviklingen av Framsikt. Fra 1. september er Sven-Erik Antonsen ny fagansvarlig for Framsikt Analyse. Sven-Erik er tidligere konsernbudsjettsjef i Oslo kommune og konsulent i E&Y og BDO AS. I BDO var han ansvarlig for rådgivningsvirksomheten mot kommuner. Han har bla gjort en rekke analyser ift kommunesammenslåing. Han er utdannet kommunalkandidat med spesialisering i kommunal økonomistyring fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Sven-Erik kjenner KOSTRA fra innsiden, og har blant annet vært engasjert av Kommunaldepartementet i arbeidet med KOSTRA-veilederen for Administrasjon og har også vært medforfatter av KMD veilederen for kommunal investeringsbudsjettering. Etter at SSB la om tabellstrukturen sommeren 2018, har han fått en flying start i kvalitetssikring og oppdatering av Framsikt Analyse. Vi er svært fornøyde med å ha fått en så faglig kompetent og engasjert kollega som fagansvarlig for Framsikt Analyse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt blir flere

Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige...

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for...

Share This
X