Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse

31

August, 2018

Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt.

Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot kommuner. Bjørn har gjort en stor innsats i kvalitetssikring og metodeutvikling i de innebygde analysene i Framsikt samt i utvikling av tjenesten Framsikt Økonomianalyse. Vi er svært glade for at vi kan fortsette samarbeidet i hans nye rolle. Agenda Kaupang vil benytte Framsikt i egen virksomhet, og vi vil fortsette å formidle Bjørn som konsulent til kunder som ønsker det. Bjørn vil blant annet være aktivt med på vårt brukerforum i desember. 

Sven-Erik kjenner KOSTRA fra innsiden, og har blant annet vært engasjert av Kommunaldepartementet i arbeidet med KOSTRA-veilederen for Administrasjon

Vi ønsker i det fortsatte arbeidet å kjøpe tid fra han til diskusjon av videreutviklingen av Framsikt. Fra 1. september er Sven-Erik Antonsen ny fagansvarlig for Framsikt Analyse. Sven-Erik er tidligere konsernbudsjettsjef i Oslo kommune og konsulent i E&Y og BDO AS. I BDO var han ansvarlig for rådgivningsvirksomheten mot kommuner. Han har bla gjort en rekke analyser ift kommunesammenslåing. Han er utdannet kommunalkandidat med spesialisering i kommunal økonomistyring fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Sven-Erik kjenner KOSTRA fra innsiden, og har blant annet vært engasjert av Kommunaldepartementet i arbeidet med KOSTRA-veilederen for Administrasjon og har også vært medforfatter av KMD veilederen for kommunal investeringsbudsjettering. Etter at SSB la om tabellstrukturen sommeren 2018, har han fått en flying start i kvalitetssikring og oppdatering av Framsikt Analyse. Vi er svært fornøyde med å ha fått en så faglig kompetent og engasjert kollega som fagansvarlig for Framsikt Analyse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Den nye forskriften erstatter tre forskrifter. Framsikt har innarbeidet de nye skjemaene. Les mer
KMD

Følg den røde tråden ved å utarbeide Virksomhetsplaner

Flere kommuner benytter Virksomhetsplanmodulen i Framsikt for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. Mange erfarer også at virksomhetsplanen er et oppslagsverk for lederne på hva de skal ha søkelys på dette året. Les mer
Share This
X