Bjørn Brox hjelper Framsiktkunder

Hver uke i 15 år har Bjørn Brox vurdert og anmeldt kommunale økonomiplaner og årsmeldinger på siste side i Kommunal Rapport. Han har klare meninger om utformingen av den perfekte økonomiplan. Hva bør den inneholde og hvordan bør den bygges opp. Han har også...
X