Inspirasjon til arbeidet med årsrapporten

Inspirasjon til arbeidet med årsrapporten

Er kommunene flinke nok til å evaluere og rapportere opp mot økonomi- og handlingsplanen? Og til å ta med seg læringen fra årsrapporten videre inn i det kommende året? På denne tiden i fjor kjørte vi en egen webinarrekke på dette temaet. Her så vi blant annet på «Hva er en god årsrapport». Om du ønsker inspirasjon til arbeidet med årsrapporten, anbefaler vi å ta en kikk på dette webinaropptaket, som du finner nederst i artikkelen.

X