Fra samskapt styring i Danmark til tillitsreform i Norge

Fra samskapt styring i Danmark til tillitsreform i Norge

Det hersker uenighet og tvil om begrepet virksomhetsstyring. Formålet er det derimot mindre uenighet om blant forskere og empirikere; formålet med virksomhetsstyring er å øke sannsynligheten for at virksomheten lykkes med å gjennomføre strategiene sine. Som igjen skal øke sannsynligheten for å oppnå organisasjonens målsettinger.

X