Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt

Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt

Nasjonale tall viser at vi vil være alt for få yrkesaktive til å bære den eldre generasjonen, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, under Framsikt Brukerforum. For å hjelpe kommunene med å møte dette problemet har KS utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Nå starter planleggingen for at verktøyet skal bli en integrert del av Framsikt-løsningen.

Er kommunene forberedt på krigsvinter og dyrtid?

Er kommunene forberedt på krigsvinter og dyrtid?

Er kommunene forberedt på krigsvinter og dyrtid, var spørsmålet som lå til grunn da Framsikt inviterte til debatt under årets Brukerforum. I denne artikkelen gir vi en oppsummering av debatten, som i tillegg til å gi et situasjonsbilde av hvordan det står til i kommunesektoren i dag, ga et innblikk i hvordan kommunene må møte utfordringene de nå står overfor.

X