Årsmeldingen er på nett

Et sikkert vårtegn er behandlingen av årsmeldinger og flere av våre kunder jobber i disse dager med å ferdigstille årsmeldingen. Årsmeldingen viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året. Den inngår i det overordnede planverket til kommunen og...
X