Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune og bringer med seg over 20 års erfaring som kommunal leder på rådmannsnivå. Blant annet som rådmann, assisterende...
X