Utviklingen i Framsikt

Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som partnere. Først som en ide-avklaring våren 2014 og deretter som et Offentlig-Finansiert-Utviklingsprosjekt (OFU). I starten var Steinkjer og Drammen kommune...

Kommuneproposisjonen for 2017

Hvordan ser regjeringen for seg økonomien til kommunen til neste år? 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt frem av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ut i fra regjeringens forslag vil kommunesektoren få en vekst i frie inntekster neste år på...

Referansegruppemøte

Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til «Åpent referansegruppemøte» for å dele erfaringer og høre om utviklingen av vårt nettbaserte verktøy for analyse, økonomiplanlegging,...
X