Seks tips til bedre økonomiplanlegging

Gjesteblogg av Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS Økonomiplanen er lovpålagt gjennom kommuneloven, men kravene til økonomiplanen er svært uklare i lov og forskrift. Kommunaldepartementet har laget en veileder for økonomiplanlegging, men fremdeles er kommunenes...
X