Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer mellom hensyn som de fleste innbyggerne har en mening om. Dette er grunnen til at lokalpolitikere ønsker seg engasjerte, involverte innbyggere, og de ønsker å nå frem til dem med informasjon om hvorfor de har prioritert som de har gjort.

X