Nye KOSTRA-tall 15.mars og endringer i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse er nede for vedlikehold 15. mars, men allerede fra 16.mars kl. 08.00 vil KOSTRA-tallene være tilgjengelig i Framsikt Analyse for kommuner (både kommunekasse og konsern). For fylkeskommuner vil tallene være klare i Framsikt Analyse fra 17.mars kl....
X