Folkehelseprofil- Oversiktsdokumentet for folkehelse

Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) gir retningslinjer om at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden (§5). Oversikten skal inngå som grunnlag i arbeidet med kommunens planstrategi (§6), og bør...
X