Referansegruppemøte

Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til «Åpent referansegruppemøte» for å dele erfaringer og høre om utviklingen av vårt nettbaserte verktøy for analyse, økonomiplanlegging,...
X