Produksjonsindekser

Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man kan trekke inn i analysen hvor mye man får igjen for pengene. Framsikt har derfor beregnet produksjonsindekser som et uttrykk for hvor mye tjenester den...
X