Virksomhetsstyring handler om et sett av systemer

Virksomhetsstyring handler om et sett av systemer

Den kanskje mest siterte forskeren innen feltet virksomhetsstyring er Harvard professoren Robert Simons. Han har siden 1980-tallet skrevet en rekke forskningsartikler om temaet. I denne artikkelen vil jeg gi et kort sammendrag av boken «Levers of control – How managers use innovation control systems to drive strategic renewal».

Hva er virksomhetsstyring?

Hva er virksomhetsstyring?

Stadig flere norske kommuner har begynt å bruke begrepet virksomhetsstyring. Det er ingen selvfølge! Både forskning og empiri synes å vise at det hersker uenighet og tvil om begrepet «virksomhetsstyring», og én grunn til at mange virksomheter ikke benytter begrepet bunner nettopp i at de ikke har definert hva som hører innunder begrepet.

X