Tett samarbeid med kunder

Vårt utgangspunkt er at ved å kombinere fagkompetanse og dagens teknologiske muligheter, kan vi lage svært effektive verktøy for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. For oss i Framsikt er det derfor helt avgjørende at vi utarbeider våre produkter i tett samarbeid med våre kunder.

Framsikt ble etablert i 2014 og samme år ble Steinkjer og Vennesla kommuner med som offentlige OFU partnere i et prosjekt støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet pågikk ut 2017 og det var til sammen 13 kommuner som signerte utviklingsavtale. De var med og piloterte løsningen ute i skarp drift i sin kommune. Deres tilbakemeldinger har vært svært viktig for oss og vi ønsker derfor å rette en stor takk til dem som turde (og fortsatt tørr) å satse på oss allerede fra et tidlig tidspunkt!

Kundenær utvikling

Også etter 2017 har vi fortsatt arbeidet med kundenær utvikling gjennom utviklingsavtaler med ulike kommuner. Disse kommuenene kaller vi pilot-kommuner. De bruker produktet løpende ved at vi utvikler funksjonalitet og de får tilgang til oppdateringer før de ordinære kundene. Deres tilbakemeldinger underveis er derfor et viktig ledd i kvalitetssikring av løsningen.

Pilot-kommunene, sammen med en del andre kommuner, deltar også i det vi kaller pilotgrupper, eller referansegrupper. Disse er involvert både i behovskartlegging, diskusjon av skisser, vurdering av løsninger under utvikling samt evaluering før klargjøring til bruk i kommuner. Sentralt i arbeidsmetodikken er gjennomgang av prototyper til programvare oppimot ulike forutsetninger og preferanser på disse arbeidsprosessene i de enkelte kommunene.  Fokuset her har den siste tiden vært Virksomhetsplanmodulen og funksjonalitet for virksomhetsstyring. 

I 2019 startet vi også startet et nytt utviklingsprosjekt. Denne gangen i forbindelse med utvikling av en ny «beste praksis prosess» for kommunal planlegging og samspill mellom planleggingen og budsjettprosessen. Det skal gjennom dette prosjektet utvikles et nytt produkt/modul. Prosjektet løper ut 2020 og støttes av Innovasjon Norge (Innovasjonstilskudd) og Norges Forskningsråd (Skattefunn).

Pilot-kommuner

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2014

  Steinkjer, Vennesla
 • 2015

  Drammen, Steinkjer, Vennesla
 • 2016

  Bergen, Tromsø, Larvik, Porsgrunn, Gjøvik, Ski, Drammen, Steinkjer, Vennesla
 • 2017

  Asker, Hurum, Røyken, Bamble, Bergen, Tromsø, Larvik, Porsgrunn, Gjøvik, Ski, Drammen, Steinkjer, Vennesla
 • 2018

  Nye Asker (Asker, Røyken og Hurum), Nye Drammen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik), Horten, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Telemark fylkeskommune
 • 2019

  Nye Asker (Asker, Røyken og Hurum), Nye Drammen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik), Horten, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Telemark fylkeskommune, Ålesund, Nesodden, Nordre Follo (Ski og Oppegård), Luster, Steinkjer, Gausdal  
 • 2020

  Asker, Horten, Nesodden, Nordre Follo, Ålesund, Steinkjer, Luster, Gausdal, Bergen, Drammen, Larvik, Porsgrunn

Pilot-kommuner

 • 2014
     

  2014 - 2014

  Steinkjer, Vennesla

 • 2015
     

  2015 - 2015

  Drammen, Steinkjer, Vennesla

 • 2016
     

  2016 - 2016

  Bergen, Tromsø, Larvik, Porsgrunn, Gjøvik, Ski, Drammen, Steinkjer, Vennesla

 • 2017
     

  2017 - 2017

  Asker, Hurum, Røyken, Bamble, Bergen, Tromsø, Larvik, Porsgrunn, Gjøvik, Ski, Drammen, Steinkjer, Vennesla

 • 2018
     

  2018 - 2018

  Nye Asker (Asker, Røyken og Hurum), Nye Drammen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik), Horten, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Telemark fylkeskommune

 • 2019
     

  2019 - 2019

  Nye Asker (Asker, Røyken og Hurum), Nye Drammen (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik), Horten, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Telemark fylkeskommune, Ålesund, Nesodden, Nordre Follo (Ski og Oppegård), Luster, Steinkjer, Gausdal  

 • 2020
     

  2020 - 2020

  Asker, Horten, Nesodden, Nordre Follo, Ålesund, Steinkjer, Luster, Gausdal, Bergen, Drammen, Larvik, Porsgrunn

Vil du også bidra?

Framsikt har lagt til rette for samarbeid med kundene på følgende arenaer.

Dere kan sende inn endringsønsker til vår support, og i vår kundeportal kan dere følge status på disse sakene.

Vi arrangerer årlige brukerforum  hvor det er mulighet til å utveksle erfaringer med andre kommuner og komme med innspill til videre utvikling av løsningen.

Kunder som ønsker å være aktive i videreutvikling kan bli invitert til arbeidsmøter, hvor produktskisser og ideer blir diskutert.

X