Tjenesteabonnement

Hold virksomheten oppdatert med rett kompetanse til rett tid. Bruk løsningen effektivt.

Vi er opptatt av at våre kunder får nytte av våre løsninger. Etter at man er ferdig med innføringsprosjektet tilbyr Framsikt tjenesteabonnement  tilpasset hver kommunes behov. Målet er et tilbud som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet i forhold til ønsket innhold i løsningen, gir kontinuerlig kompetanseoppbygging og bidrar til effektiv bruk. Dere får tilgang til en fast kontaktperson i Framsikt, som kjenner deres virksomhet og oppsett av løsningen, samt et årlig statusmøte inkludert i avtalen. 

Et tjenesteabonnement inkluderer tjenestebehov utover ordinær support og tjenester som er inkludert i ordinær årsleie. I en avtale om årlig tjenestebistand blir omfanget fastsatt, mens rett tidspunkt, tema og opplæringsform avtales nærmere ut fra deres aktuelle tjenestebehov og årshjul.

For mer informasjon eller ønske om å inngå en tjenesteabonnementsavtale, kontakt Framsikt: e-post: post@framsikt.no

 

6 gode grunner

\

Sikrer dere en fast kontaktperson i Framsikt som kjenner virksomheten din

\

Sikrer dere jevnlig kompetanseoppbygning og god utnyttelse av løsningen, samt oppfølging og opplæring ved skifte av nøkkelpersonell

\

Gir dere fleksibilitet i forhold til ønsket innhold og når dere ønsker tjenesten gjennomført

\

Gir dere årlig statusmøte til gjennomgang av behov og planlegging av tjenestene

\

Sikrer dere forutsigbar og planlagt oppfølging

\

Sparer kostnader til opplæring med lavere timekostnad

Ta kontakt

Kontakt oss
X