Trond Helge Eide

K

Kvalitetsleiar IKT i Luster kommune

Trond Helge arbeider med digitalisering, ulike ikt-prosjekt og generell brukerstøtte. Deltek også i arbeidet med Framsikt sin nye modul- Kommunale planer, der Luster kommune er ein av pilotkommunane.

Utdanna høgskuleingeniør innan teknisk planlegging frå Høgskulen i Ålesund, tilsett i Luster kommune dei siste 14 åra.

X