Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

23

Juni, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Vi merker stor interesse for klimabudsjettering i Framsikt, og vi er glade for å kunne bistå kommunene med dette viktige arbeidet, som samtidig er nytt for mange. I 2020 utarbeidet mer enn 20 kommuner klimabudsjett i Framsikt. På vårt webinar om hvordan klimabudsjettere i Framsikt, som vi holdt i vår, var det over 100 påmeldte. Vi ønsker å bidra til å gjøre det enkelt for kommunene å både lage, presentere og bruke klimabudsjettet som styringsverktøy.

Utviklingen av funksjonaliteten skjer derfor i tett samarbeid med en aktiv gruppe av pilotkommuner. Klimabudsjett er i Framsikt lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen, i tråd med anbefalingene fra den nasjonale veilederen. Klimastatistikk hentes enkelt ut i Analysemodulen. Klimabudsjettet lages i Økonomiplanmodulen, hvor mål og tiltak for å nå klimamålene defineres. Klimatiltakene kan deretter følges opp i Virksomhetsplanmodulen og rapporteres på i Rapporteringsmodulen 

Utviklingssamarbeidet om klimabudsjettering sammen med pilotkommunene har høy prioritet fremover. Allerede i oppdateringen som kommer nå, som vil være tilgjengelig for pilot kommuner 28.juli og for øvrige kommuner 1. juli, skjer det forbedringer i hvordan en registrerer finansieringen av klimatiltakene, og hvordan klimatiltakene henger sammen med driftstiltak/investeringer. I modulen Kommunale planer blir det etter denne oppdateringen mulig å opprette klimatiltak.  

Også gjennom sommeren er det planlagt store forbedringer. Aktuell utvikling er forbedret visning av hvordan klimatiltaket er knyttet til kommunens målhierarki, samt FN bærekraftsmål. Vi vil gjøre det enkelt å se detaljer for hvert klimatiltak og hvordan de er knyttet til mål, driftstiltak og investeringer. Derfor planlegger vi forbedringer av visningen av klimatiltak i web.  

Vi ønsker også å forbedre klimagrafen, som viser historisk utslipp, referansebane og tiltakseffekten opp mot målene. Blant annet planlegges det forbedring av grafen i skjerm, samt at det skal bli mulig for kommunen selv å definere målbanen. Annen aktuell forbedring er delegering av klimatiltak ned i organisasjonen basert på konteringen av klimatiltaket.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Mål og strategier i handlingsplanen

Asker kommune har utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og vil derfor dra den fram her. Du kan også lese om hvordan Framsikt støtter bruk av mål og strategier i handlingsplanen. 

Mål og strategi
Share This
X