Våre verdier

For Framsikt er det viktig at vi lever ut verdiene i det daglige, både internt og i møter med våre kunder. Vi har derfor beskrevet hva vi legger i de ulike verdiene under her;

Medskapende

De beste løsningene skapes i samarbeid med kunder og brukere. Det er de som best ser hvordan deres arbeidsprosesser kan støttes av et digitalt verktøy. Vi skal involvere og lytte til kunder og brukere i alle faser av utvikling fra første ideskisse til endringsønske på ferdig løsning. Verdien medskapende gjelder også innad – vi utnytter hverandres kompetanser og styrker for å skape kvalitet til kundens beste.

Ivrige

Vi er ivrige etter å lære kundens behov å kjenne og å finne gode måter å dekke behovene med våre digitale verktøy. Kundene skal oppleve at vi ivrer etter å møte deres behov der de er. Som leverandør i kommunemarkedet og som individer skal vi være ivrige etter å prestere.

Hjelpsomme

Vi ønsker å være hjelpsomme i møte med våre kunder. Vi skal forstå deres hverdag og bidra til å forenkle og forbedre den. Vi skal gi det lille ekstra og ha god kvalitet i vår brukerstøtte. Innad i organisasjon skal vi være hjelpsomme mot hverandre slik at vi bygger oss sterkere sammen.

Pålitelige

Vi skal levere det vi lover og være forutsigbare i det vi gjør sammen med våre kunder. Kunden skal oppleve at de får den verdien de betaler for, og gjerne litt til. Pålitelighet for oss omfatter også sikkerhet i våre systemer og trygghet for kundens data er tilgjengelige, ikke ødelegges og ikke deles med andre.

Åpne

Vår åpenhet skal gi trygghet for kunden. Dette gjelder hva vi utvikler, hvordan vi utvikler det og hva vi ønsker å utvikle videre. Åpenhet om hva som skjer i hverdagen vår og muligheten til å følge vår utvikling som leverandør er også viktig for oss. Åpenhet er en forutsetning for å være Medskapende og Pålitelige.

….. og litt morsommere!

Hverdagen er hektisk, ofte er det slik at de som har det mest moro også kommer lengst.  Vi gleder oss over det vi skaper og gjør. Vi skal også ha det ekstra glimtet i øyet i møtet med kunder og hverandre. Vi vi håper denne gleden vises, og gjør at det blir litt morsommere å arbeide sammen med oss!

Illustrasjon av Framsikts verdier

Liker du det vi står for?

 – Bli med på laget

X