Varslinger i Framsikt

21

April, 2021

Skrevet av Jo Inge Bræin

I februar i år ble første del av funksjonaliteten til varslinger klar i Framsikt Rapportering. Hensikten med varslingsfunksjonaliteten, er at brukere som har oppgaver og frister i Framsiktløsningen, skal få varslinger om dette på epost.

Denne funksjonaliten er nå tilgjengelig i Framsikt Rapportering for de som har abonnement på varslingsmodulen. Tilsvarende funksjonalitet vil komme i modulene Økonomiplan, Årsbudsjett, Virksomhetsplan og Politikermodul i løpet av året. 

Med varslingsfunksjonaliteten i Rapportering kan man: 

  • Definere hvem som er Ansvarlig og Utførende på hvert ansvar (tjeneste), altså de som får varsel på hvert område.  
  • Avklare hva som skal utløse varsel: klar for rapportering, påminnelse om frist, returnert rapport, mottatt rapport fra underliggende enhet osv. 
  • Bestemme når varsel skal komme i forhold til frist, og hvor ofte varselet skal gjentas.
  • Skrive mal for eposten som sendes ut som varsel 
  • Varslingene defineres i forhold til de fristene man har definert for hvert organisasjonsledd i oppsett rapportering 

Vi tror varslinger vil forbedre styringsprosessene i organisasjonen og bli en viktig faktor for effektive digitale arbeidsprosesser. Vi har valgt å definere varslinger som en egen modul, der et abonnement på varslinger gir tilgang til varslingsfunksjonalitet i alle moduler.  

Man kan lese mer om varslingsfunksjonaliteten i Hjelpesenteret. 

Har du spørsmål til varslinger kan du ta kontakt med support, eller med din kundeansvarlig i innføringen. Evt. Ta kontakt med Jo Inge eller Morten for pristilbud for din kommune. 

Jo Inge Bræin
Salgsansvarlig
+47 480 17 767
joinge@framsikt.no

Morten Bigseth
Salgsrådgiver
+47 917 56 940
morten@framsikt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Vellykket Systemadministratorsamling

I månedsskiftet august-september arrangerte vi vår aller første Framsikt systemansvarligsamling. Vi er veldig glade for at pandemisituasjonen tillot oss å arrangere, og at så mange av dere tok turen.

Foreleser på scene under Framsikts Systemadministratorsamling

Økonomiplanpubliseringer i september

September er første bølge med framlegg av forslag til økonomiplan til politisk behandling i norske kommuner. Så langt i september har noen av våre største kommune-kunder som Oslo, Bergen, Asker og Bærum publisert sine forslag. Men også andre kommuner som for eksempel Lier, har publisert sin økonomiplan for 2022-2025.

Pc skjerm som viser en digital økonomiplan, publisert ved hjelp av Framsikt.

Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt

En viktig del av Framsikt er en helhetlig virksomhetsstyring hvor en kommune kan kombinere en overordnet strategisk planlegging og utvikling med god operativ styring i et verktøy. En vesentlig del av dette er en rød tråd fra mål og strategier i Planmodulen, videre til handlingsplanen i Økonomiplanen og til Virksomhetsplanene som lages sammen med Årsbudsjettene som evalueres i Rapporteringsmodulen både for administrasjonen og til politikerne.

Illustrasjon som viser den røde tråden i Framsikt
Share This
X