Varslinger i Framsikt

21

April, 2021

 

 

Skrevet av Jo Inge Bræin

I februar i år ble første del av funksjonaliteten til varslinger klar i Framsikt Rapportering. Hensikten med varslingsfunksjonaliteten, er at brukere som har oppgaver og frister i Framsiktløsningen, skal få varslinger om dette på epost.

Denne funksjonaliten er nå tilgjengelig i Framsikt Rapportering for de som har abonnement på varslingsmodulen. Tilsvarende funksjonalitet vil komme i modulene Økonomiplan, Årsbudsjett, Virksomhetsplan og Politikermodul i løpet av året. 

Med varslingsfunksjonaliteten i Rapportering kan man: 

  • Definere hvem som er Ansvarlig og Utførende på hvert ansvar (tjeneste), altså de som får varsel på hvert område.  
  • Avklare hva som skal utløse varsel: klar for rapportering, påminnelse om frist, returnert rapport, mottatt rapport fra underliggende enhet osv. 
  • Bestemme når varsel skal komme i forhold til frist, og hvor ofte varselet skal gjentas.
  • Skrive mal for eposten som sendes ut som varsel 
  • Varslingene defineres i forhold til de fristene man har definert for hvert organisasjonsledd i oppsett rapportering 

Vi tror varslinger vil forbedre styringsprosessene i organisasjonen og bli en viktig faktor for effektive digitale arbeidsprosesser. Vi har valgt å definere varslinger som en egen modul, der et abonnement på varslinger gir tilgang til varslingsfunksjonalitet i alle moduler.  

I utviklingsplanen kan man lese om når Varsling kommer i de andre modulene. I og med funksjonaliteten utvikles i 2021 så har abonnementet redusert pris i 2021. 

Man kan lese mer om varslingsfunksjonaliteten i Hjelpesenteret. 

Har du spørsmål til varslinger kan du ta kontakt med support, eller med din kundeansvarlig i innføringen. Evt. Ta kontakt med Jo Inge eller Morten for pristilbud for din kommune. 

Jo Inge Bræin
Salgsansvarlig
+47 480 17 767
joinge@framsikt.no

Morten Bigseth
Salgsrådgiver
+47 917 56 940
morten@framsikt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

De nyeste tilskuddene i Framsikt

Ettersom vi får flere kunder som tar i bruk Framsikt, så øker også behovet for flere Framsiktere. I løpet av de fire første månedene i 2021 har det vært mange nye tilskudd til Framsikt-laget.

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for...

Share This
X