Vellykket Systemadministratorsamling

30

September, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

I månedsskiftet august-september arrangerte vi vår aller første Framsikt Systemadministratorsamling. Vi er veldig glade for at pandemisituasjonen tillot oss å arrangere, og at så mange av dere tok turen.

Med systemadministratorsamlingen ønsket vi å samle superbrukere og systemadministratorene, altså de som kjenner Framsikt best i kommunene. Både for å gi opplæring, men også for å høste av deres erfaringer og skape rom for erfaringsutveksling mellom kommunene.

Det er inspirerende å møte og snakke med så engasjerte kunder, som sammen med oss ønsker å lage et best mulig verktøy for kommunal virksomhetsstyring. Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at vi traff godt med det faglige innholdet, og det er tydelig at slike samlinger blir satt pris på. Systemansvarligsamling er noe vi helt klart vil arrangere igjen! Vi gleder oss allerede til neste gang. Og uten koronarestriksjoner vil det bli et enda større rom for å workshops og erfaringsutvekslinger kommunene imellom.

Dersom du ikke hadde mulighet til å delta på systemadministratorsamling i denne omgang, minner vi om at opptakene fra opplæringsøktene også vil bli publisert utover høsten. Vi gleder oss til å møtes til Systemansvarligsamling igjen, og håper i mellomtiden at mange også vil melde seg på vårt digitale Brukerforum, som er åpent for alle.

Video fra samlingen:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Publiseringer i oktober

I kommune-Norge publiseres det i disse dager framlegg av forslag til økonomiplanen til politisk behandling på løpende bånd. Det er gøy å se at kommuner som publiserer i Framsikt for første gang leverer solide produkter. Mange kommuner har også tatt i bruk den nye funksjonaliteten for gebyrlister og vi ser i år at stadig flere kommuner har utarbeidet klimabudsjett.

Ålesund kommunes handlings- og økonomiplan 2022-2025 på en skjerm

Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Halv jordklode sett fra verdensrommet
Share This
X