Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt

30

September, 2021

Skrevet av Halvor Walla og Anne Sigrid Hundere

En viktig del av Framsikt er en helhetlig virksomhetsstyring hvor en kommune kan kombinere en overordnet strategisk planlegging og utvikling med god operativ styring i et verktøy. En vesentlig del av dette er en rød tråd fra mål og strategier i Planmodulen, videre til handlingsplanen i Økonomiplanen og til Virksomhetsplanene som lages sammen med Årsbudsjettene som evalueres i Rapporteringsmodulen både for administrasjonen og til politikerne.

Den røde tråden i Framsikt kan illustreres slik:

Mål skal også kunne kobles til satsningsområder og FN bærekraftsmål, og handlinger (oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak) skal kunne kobles til mål. Framsikt skal derfor ha et målhierarki som understøtter dette konsistent gjennom alle moduler og prosesser.

I årets utvikling har det så langt vært en prioritet å forbedre bruken av satsningsområder, bærekraftmål, hovedmål, delmål, indikatorer, strategier og oppdrag i Økonomiplanmodulen, med særlig vekt på “Innspill og tekstbidrag” og “Dokumenteksport”. I oppdateringen til alle kommuner i uke 40 så vil disse forbedringene komme:

  • Vi legger til kolonner for satsingsområde, FN bærekraftsmål, FN delmål og strategi i tabellene for mål og oppdrag i «Innspill og tekstbidrag». Disse har tidligere kun vist som tag og i detaljvinduer. De nye kolonnene kan inkluderes i de samme tabellene i dokument i «Oppsett av tabeller» i Administrasjonsmodulen.
  • Du kan nå koble oppdrag til en strategi. Vi forbedrer også visningen av målknytningen i oppdragspop-upen.

Videre utvikling

I neste oppdatering i november vil denne utviklingen fortsette med utvikling av funksjonalitet for strategi i Virksomhetsplanmodulen samt egne kolonner for hele målhierarkiet i forbindelse med fanene for mål og oppdrag i Virksomhetsplan.

I de kommende oppdateringene så vil denne utviklingen holde frem slik at systemet får en helt konsistent implementering av målhierarkiet i alle moduler. Dette gjelder for eksempel bruk av indikatorer i Planmodulen. Samt forenklinger i hvordan man kan rapportere på oppdrag og mål i Rapporteringsmodulen. Inkludert i dette vil det være funksjonalitet for enkel oversikt på status. Bedre støtte for bruk av statistikk og taksinomi for bærekraft vil også være en del av den kommende utviklingen.

Visualisering av sammenhengen mellom mål og gjennomføring, er også et prioritert område. Aktuell utvikling vil være å visualisere dette slik at sammenhengen kan bli synlig på en ny startside i systemet, og som visninger på Min Side. Dette er utvikling det vil arbeides med gjennom 2022. Nedenfor ser du et bilde av en idéskisse. Den gir et inntrykk av hvordan dette kan se ut, men er ikke slik det nødvendigvis vil bli i ferdig løsning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Publiseringer i oktober

I kommune-Norge publiseres det i disse dager framlegg av forslag til økonomiplanen til politisk behandling på løpende bånd. Det er gøy å se at kommuner som publiserer i Framsikt for første gang leverer solide produkter. Mange kommuner har også tatt i bruk den nye funksjonaliteten for gebyrlister og vi ser i år at stadig flere kommuner har utarbeidet klimabudsjett.

Ålesund kommunes handlings- og økonomiplan 2022-2025 på en skjerm

Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Halv jordklode sett fra verdensrommet
Share This
X