Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021

23

Juni, 2021

Skrevet av Halvor Walla

Det vil også i sommer skje betydelig videreutvikling av Framsikt-verktøyet i forkant av budsjettsesongen i høst.

Allerede kommende uke er det første oppdatering av Framsikt til våre pilot-kommuner mandag 28. Juni og til øvrige kommuner torsdag 1. juli. Fredag 2. juli er det webinar med informasjon om ny funksjonalitet.

Neste oppdatering er til våre pilot-kommuner torsdag 19. August og til øvrige kommuner torsdag 26. August. Det vil bli sendt ut invitasjon til webinar rett i etterkant av dette. Merk for øvrig invitasjonen til Systemansvarlig-samlingen 31. August og 1. september hvor det vil bli gitt grundig opplæring for Systemansvarlige og Superbrukere i viktig funksjonalitet i høstens budsjettarbeid.

I oppdateringen i august vil det komme en ny funksjonalitet for automatisert håndtering av gebyrtabeller I Framsikt. Det vil også komme betydelige utvidelser av den nye funksjonalitet for bruk av dynamisk innhold fra Framsikt-data i tekst. Bla. mulighet til å ha dynamiske grafer og mer interaktive tabeller. Det vil også komme flere datakilder (investeringer m.m) og mulighet til å bruke egendefinerte formel-kolonner i rapportene som er kilde til det dynamiske innholdet.

Oppdateringen vil også inneholde en rekke forbedringer innen håndteringen av investeringer, klimabudsjett, universiell utforming i web publiseringene og i Politiker-modulen. Modulen for Kommunale planer fortsetter taktfast sin utvikling i tråd med prioriteringen blant pilotkommunene i prosjektet. Vi ser blant annet fram til funksjonalitet for å kunne vise i Handlings- og Økonomiplanen hva som ikke er prioritert av mål og tiltak fra planene.

Det vil også komme flere justeringer som forbedrer bruken av målhierarkiet i Framsikt i Handlings- og Økonomiplanen (Satsningsområder, FN Bærekraftsmål, Delmål, Resultatindikatorer, Strategier og Oppdrag/Tiltak/Investering/Klimatiltak). Dette er et utviklingsarbeid som vil fortsette utover høsten og omfatte en konsistent rød råd mellom modulene for Kommunale planer, Økonomiplan, Virksomhetsplan og Rapportering. I Sommer vil det være Økonomiplanen som får mest fokus.

Vi planlegger også utvikling som skal forbedre ytelse i skjermbildet for Dokumenteksport i Økonomiplan-modulen.

Det endelige innholdet for sommerens utvikling vil bli avklart i uken som starter 5. juli og oppdatert utviklingsplan vil legges ut i vårt Hjelpesenter da.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Kommunal budsjettpraksis

I det daglige arbeidet snakker Framsikt med mange kommuner og vi innhenter mye kvalitativ informasjon om deres...

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for...

Share This
X