Med 38 kunder i 2015 på Framsikt Analyse så har vi fått med enda flere krefter med i prosessen for å utvikle produktet videre. Det er veldig positivt. Som tidligere annonsert planlegger vi en betydelig videreutvikling foran publiseringen av nye KOSTRA-tall i mars 2016.

Gjennom gode diskusjoner med våre brukere så har vi identifiserte nyttig videreutvikling og gode forbedringer. Dette vil bli gjennomgått på webinar 29.januar 2016. Meld deg på her. Det vil komme mer informasjon samt nettbasert kurs om ny funksjonalitet når vi er nærmere 16.mars.

Aktuell områder for videre utvikling er enklere valg av hvilke indikatorer som skal være med i analysene, maler for analyser (årsmelding, økonomiplan, tilstandsrapport etc.), mer fleksible valg av grafer i dokumenter, organisering av indikatorer i analyser, økt fleksibilitet i handlingsrom analyser og videreutvikling av utgiftsbehovsjusteringene, herunder også justering for deflator og arbeidsgiveravgift. Flere valg i vårt populære søkefilter for sammenligningskommuner planlegges også.

Share This
X