Vi planlegger en betydelig videreutvikling av Framsikt Analyse foran neste publisering av KOSTRA-tall i mars  2016. Vi ønsker innspill på forbedringsområder og utviklingsplaner. Vi vil derfor invitere til flere webinarer mellom november og januar hvor du kan være med å diskutere planer og behov.

Aktuell områder for videre utvikling er enklere valg av hvilke indikatorer som skal være med i analysene, maler for analyser (årsmelding, økonomiplan, tilstandsrapport etc.), mer fleksible valg av grafer i dokumenter, forbedringer i dokumentlayout og grafpresentasjon, organisering av indikatorer i analyser ihht. datakilde og funksjon, indeks-visning på indikatorer utifra 100 som snittverdi og bedre tilrettelegging for bruk av gjennomsnitt for ASSS kommuner i analyser. Vi skal også videreutvikle utgiftsbehovjusteringen til å omfatte enkeltindikatorer, samt dekke justering for arbeidsgiveravgift og pensjon. Planene for dette vil også kunne diskuteres.

Share This
X