Vi planlegger en betydelig videreutvikling av Framsikt Analyse foran neste publisering av KOSTRA-tall i mars  2016. Vi ønsker innspill på forbedringsområder og utviklingsplaner. Vi vil derfor invitere til flere webinarer mellom november og januar hvor du kan være med å diskutere planer og behov.

Aktuell områder for videre utvikling er enklere valg av hvilke indikatorer som skal være med i analysene, maler for analyser (årsmelding, økonomiplan, tilstandsrapport etc.), mer fleksible valg av grafer i dokumenter, forbedringer i dokumentlayout og grafpresentasjon, organisering av indikatorer i analyser ihht. datakilde og funksjon, indeks-visning på indikatorer utifra 100 som snittverdi og bedre tilrettelegging for bruk av gjennomsnitt for ASSS kommuner i analyser. Vi skal også videreutvikle utgiftsbehovjusteringen til å omfatte enkeltindikatorer, samt dekke justering for arbeidsgiveravgift og pensjon. Planene for dette vil også kunne diskuteres.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X