Etter ønske fra flere kommuner, holdt Asker kommune holde et Webinar der de fortalte om hvordan de har jobbet med å strukturere hele sin virksomhetsstyring basert på FNs bærekraftsmål, fra kommuneplanlegging til oppdrags- og tiltaksoppfølging ute i virksomhetene.

«Vi hevder ikke at måten vi jobber på har funnet svaret på alt, men deler løsninger og utfordringer vi har erfart på veien dit vi er i dag.»

Ønsker du å se webinaret, klikk deg inn her:

 

Her kan du også se presentasjonen fra webinaret: Virksomhetsstyring og bærekraft i Framsikt

Share This
X