Kurs i helhetlig

virksomhetsstyring

Vi inviterer til kurs i helhetlig virksomhetsstyring

Den 13. og 14. desember har vi gleden av å igjen invitere til kurs i helhetlig virksomhetsstyring.

Målgruppen for kurset er dere som arbeider med å utarbeide og følge opp mål- og handlingselementer i kommunens planer – fra kommuneplanen til temaplan, økonomiplan, virksomhetsplan og rapportering.

Kurset arrangeres på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Det vil bli to dager med faglig påfyll, teoretisk og praktiske tilnærming til kommunal virksomhetsstyring. Gjennom presentasjoner, demonstrasjoner og praktiske oppgaver gis en innføring i utarbeidelse og vedlikehold av målhierarkiet. Dere vil lære hvordan Framsikt ved hjelp av mål og handlingselementer kan understøtte de politiske beslutningene og det administrative oppfølgingsarbeidet.

Vi gir tips om funksjonalitet og metodikk for effektiv tilrettelegging og oppfølging av kommunens vedtatte samfunnsplan.

Tidspunkt

13. – 14. desember (tirsdag-onsdag)

I tillegg til instruktører fra Framsikt, vil blant annet Olve Molvik fra KS konsulent og Pål Einar Dietrichs, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet bidra under kurset. Dietrichs forsker på sammenhengen mellom planlegging og strategisk- og økonomisk styring.  

Pål Einar Dietrichs er den første i Norge til å forske på kommunal virksomhetsstyring. Som forankring og motivasjon for det praktiske arbeidet vil han gi et innblikk i forskningen på området. Finnes det et felles begrepsapparat og modeller vi kan benytte i arbeidet med mål og resultatstyring i kommuner og fylkeskommuner?

Kurset er en arena for læring, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det legges opp til diskusjoner i større og mindre grupper.

Påmelding

Påmeldingsfrist 10. november

Dette skal du lære på kurset
 • Få mer innblikk i hva forskningen sier om virksomhetsstyring, begrepsapparat og ulike modeller innenfor tema.
 • Se nytteverdien av å arbeide strukturert med helhetlig virksomhetsstyring
 • Få kjennskap til hvordan Framsikt kan understøtte helhetlig virksomhetsstyring, fra strategiske planer til operativ styring.
 • Lære metoder for hvordan du kan arbeide for å lykkes i egen organisasjon.
Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist
10. november 2022

Hotellet
Kurset er lagt til Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Deltakeravgift – alle priser inkl. mva

 • kr. 10 490,- (inkl. kursavgift og måltider. Overnatting og reise kommer i tillegg) 

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senest 10. oktober gis full refusjon, deretter ingen refusjon. En annen person i samme organisasjon kan eventuelt overta plassen. Gi da beskjed så snart som mulig på e-post til kanutte@framsikt.no

Overnatting
Rom bestilles sammen med din påmelding.

Merk! Overnatting legges ikke på denne fakturen, du vil få en egen faktura fra Thon Hotel angående overnatting.

Måltider
Alle måltider er inkludert i påmeldingen.

Frokost og lunsj serveres begge dager. Det er i tillegg møteromsbevertning i løpet av kurset.

Vi inviterer også til en hyggelig og uformell middag på kvelden 13. desember hvor du kan knytte kontakter og dele erfaringer med andre som deltar på kurset. Vi fra Framsikt vil selvsagt også delta.

Avbestillingsfrist
Innen 10. oktober: 100% refusjon
Etter 10. oktober: ingen refusjon

Hvis du blir forhindret fra å møte, kan du sende en kollega, men det er viktig at vi får skriftlig beskjed om dette på e-post til kanutte@framsikt.no

Fakturering
Alle fakturaer blir sendt som EHF.

Viktig informasjon
Du er påmeldt konferansen når du har mottatt en bekreftelsesmail pr. epost (fra CheckIn). Vennligst sjekk søppelpost om du ikke mottar denne.
Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.

Gjennomføring av kurset avhenger av minimum 10 påmeldte deltakere.

Spørsmål
Har du spørsmål kontakt oss på: tlf. 974 24 366 eller på epost kanutte@framsikt.no

Tidspunkt

13. desember (tirsdag)
14. desember (onsdag)

Påmelding

Absolutt siste frist for påmelding er 28. november

Program

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Dag 1: Tirsdag 13. desember

Dag 2: Onsdag 14. desember

}

09:00 - 09:45

Velkommen og presentasjon av deltakere

Velkommen, presentasjon av kursholdere og innledning til kurset.

Presentasjon av deltakerkommunene/fylkeskommune/KF.

Intensjon og visjon for Framsikt som helhetlig styringssystem.

}

09:45 - 10:00

Pause med servering
}

10:00 - 11:30

Kommunal virksomhetsstyring fra en forskers perspektiv

Kommunal virksomhetsstyring fra en forskers perspektiv v/Pål Einar Dietrichs

}

11:30 - 12:30

Lunsj
}

12:30 - 13:30

Erfaringer fra Asker kommune

Erfaringer fra Asker kommune som har jobbet aktivt med helhetlig virksomhetsstyring v/Lene O. Haugland

}

13:30 - 13:45

Pause
}

13:45 - 14:30

Minikurs trening av rygg, nakke og skuldre

Minikurs trening av rygg, nakke og skuldre for kontorfolk v/Osteopat og PT Fredrik Frostad Rasmussen

 

}

14:30 - 14:45

Pause med servering
}

14:45 - 15:45

Den røde tråden
 • Hvordan bruke Framsikt for å lykkes med styring ved hjelp av målstrukturen – den røde tråden.
  • Fra overordnede mål til handlinger
  • Fra samfunnsdelen, via handlingsdelen til virksomhetsplan
  • Gjennom organisasjonen – fra kommunestyret til den enkelte avdeling
 • Hvordan starte arbeidet i egen kommune – hvordan strukturere det som kommunen har i dag slik at det kan legges inn i Framsikt?
}

14:45 - 15:00

Pause
}

15:00 - 16:00

Erfaringsutveksling/gruppearbeid
 • Hva er vi gode på i vår kommune/hva har vi fått til? (eksempelvis: fått til en rød tråd mellom styringsdokumentene, mål og handlingselementer, rapportering på vedtatte mål)
 • Hvordan oversette egen struktur inn i Framsikt? (eks. hvilke mål skal du ha inn i en økonomiplan?)
}

17:00

Faglig program første dag avsluttes
}

18:30 - 21:00

Middag og mingling
}

08:00 - 08:45

Oppsummering dag 1
}

08:45 - 09:00

Pause
}

09:00 - 09:45

Program
 • Hvilke utfordringer oppstår når man går fra plan til operasjonell styring
 • Hvordan bruke strukturen i Framsikt og hvordan jobbe med dette i organisasjonsstrukturen.
 • Hvordan koble planer og økonomi sammen, operasjonalisering ved å anvende modulene Virksomhetsplan, Planer, Økonomiplan og Rapportering.

 

 

}

09:45 - 10:00

Pause med servering
}

10:00 - 10:45

Fortsettelse fra forrige økt
}

10:45 - 11:00

Pause
}

11:00 - 11:30

Erfaringsutveksling/gruppearbeid
}

11:30 - 12:30

Lunsj
}

12:30 - 13:30

Resultatstyring

Resultatstyring – hvordan lage arenaer for refleksjon over resultater? v/Olve Molvik KS konsulent.

}

13:30 - 13:45

Pause
}

13:45 - 14:30

Rapportering
}

14:30 - 15:00

Oppsummering av kurset og evaluering
X